Økologisk: Ny klimautredning

www.regjeringen.no, 05.01.08

 Økologisk landbruk har potensial til å redusere utslippene av klimagasser og til å binde mer karbon i jord. Dette skal Oikos utrede i prosjektet "Økologisk jordbruk og klima - potensial og begrensninger".

 

Link: