Økt bioenergisatsing krever mye av skogen

skog.no 9.1

http://www.skog.no/