Symboler på varer er lite kjent

Stavanger Aftenblad 23.01

Markedsundersøkelse om kjennskap til ulike merker som Debios