Velkommen til Oikos Hardanger

Oikos Hardanger er et lokallag av Oikos - Økologisk Landslag.

Vi vil med tiden legge ut mer informasjon på våre hjemmesider www.oikos.no/hardanger.Utmarka i Noregs frukthage:

Frodig jord, mildt klima og alt for lite husdyr. Stølar og beitemark gror att.