Handlingsplan for Oikos Innlandet 2009

Oikos Innlandet har følgende mål for arbeidet sitt i 2009:

 

·       Delta aktivt i faglige grupper og råd i regi av Fylkesmennene og andre.

·       Lage visittkort og en serie prospektkort for bruk i utadrettet virksomhet, med utgangspunkt i fotoutstillingen vi arrangerte i 2008.

·       Arbeidet med å få til en ’Innlandsguide’ for forbrukerrettet informasjon skal fortsette. Vi skal se på muligheten til å kombinere dette med å opprette et eget nettsted for OI  (se også nedenfor).

·       Delta på Bondens Marked, messer og stands i den grad vi har kapasitet til det.

 

 

·       Arbeide for at Hedmark og Oppland blir valgt ut av Landbruksdepartementet som foregangsfylker for økologisk landbruk.

·       Fortsette arbeidet med rekrutterende tiltak (prosjekt Ungdom inn i økolandbruket) ved  de videregående skolene (naturbrukslinjene) i fylkene.

 

 

·       Etablere visjon og strategisk plan for OI som grunnlag for arbeidet gjennom året og videreutvikle dette som praktisk styringsredskap.

·       Vurdere vår organisering og vårt interne organisasjonsarbeid i tråd med visjon og strategisk plan..

·       Få i gang en vedlikeholdt nettside som kan brukes både utadrettet og internt. I første omgang utnytte mulighetene som i dag finnes på www.oikos.no/innlandet, men på lengre sikt et eget sted med muligheter for tilbakemeldinger og diskusjon, kanskje i kombinasjon med en ’Innlandsguide’.

·       Delta på Landsmøtet til Oikos og på region- og lokallagsseminaret deres på høsten.

·       Vedlikeholde god kontakt med Oikos-organisasjonen gjennom regelmessig kommunikasjon med Oikos sentralt.