Styret og valgkomite i Oikos Midt-Norge for2009

Styrets leder:    Magnus Johnsson (for ett år, men inn i styret for to år)

Nestleder:    Jakob Bjerkem, gjenvalg for to år

Styremedlem: Ole Vestergaard, valgt for to nye år
                        sjøl om han ikke sto på valg – for å ta vare på kontinuiteten ved neste årsmøte:
                        Utskifting av halvparten av styret, og ikke fire av seks som det lå an til.

Styremedlemmene Randi Horvli (som sjøl ønska å si fra seg ledervervet),
                               Jan Naust og Otto Ekker (kasserer) fortsetter ett år til.
    
Revisorer:     Eivind Bakk og Anders Eggen, gjenvalgt for ett år
        
Vara, for ett år:
        1. Elin Moen
        2. Bjørn Lønnum Andreassen
        3. Magnhild  Gjelland Jermstad
        4. Liv Godal Heide - Årsmøtet ville gjerne ha med en representant fra Fosen,
                           og det er en fordel med flere vara.
      
VALGKOMITE 2009:
Etter forslag fra årsmøtet:
        Jostein Trøite – 1 år - leder
        Harald Sæther – 2 år
        Erik Moen – 3 år

VALGRESULTAT:
Enstemmig vedtatt.

UTSENDING TIL LANDSMØTET 2009:
Magnus Johnsson
Ole Vestergaard
Liv Solemdal

Vara Randi Horvli