Hva skjer?

Skolehageseminar, fredag 29. januar 2010, kl. 9-15

Miljøhuset i Oslo, Grensen 9b (i bakgården), konferanselokalet i 6. etasje.
Påmelding til tore.faller@ude.oslo.kommune.no, tlf 22 38 25 20, 91 31 83 89
Pris kr 350,- som betales til Oslo skolehagelags konto 6038 63 08457
 
Seminarprogrammet vil inneholde blant annet:

-  Bert Ydema, skolehagelærer fra Nederland forteller om sitt arbeid. Det er 
    skrevet bok og laget film om Bert Ydemas ”grønn” undervisning som også
    presenteres på seminaret. 

-  Linda Jolly tar opp skolehages bidrag i definering av lærermål i forbindelse med   
    bærekraftig utvikling.

-   Emner innen praksis kontra teori, den naturlige skolesekken og mye mer.

Detaljert program og tidsskjema vil komme senere.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Seminaret er et samrbeid mellom Oikos-økologisk landslag, Grønn hverdag,
Oslo kommunale skolehager, Norges Naturvernforbund og Fylkesmannen i Oslo
og Akershus.

Årsmøte mandag 8. februar 2010, kl. 19.00

Årsmøte for Oslo og omegn økologiske hagebrukslag       
Sted: Geitmyra Skolehage, Kierschowsgt. 9, 0462 Oslo

Program


For bevertning meld dere på til Tore Faller, tore.faller@ude.oslo.kommune.no
eller tlf. 22 38 25 20

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret
i hende senest 18. januar 2010