Aktiviteter Oikos Øst


Årsmøte 2010 ble avholdt 4. mars.


Styremøter
Se "Styremøter" under "Styringsdokumenter" i venstre marg. Her legges sakslister ut før styremøtene. Kontakt styreleder hvis du ønsker å bringe en sak opp til styret.