Styrings- og strategidokumenter for Oikos Øst

Her vil du finne de viktigste strategi- og styringsdokumentene for Oikos Øst, slik som årsmøteprotokoller, års- og handlingsplaner.


Årsmøteprotokoller
Årsmøte 2009

Årsmøte 2008


Handlingsplan
2009-2010


Årsmeldinger
2008

2007