Styretmøter i Oikos Øst

Under legges ut saksliste til styremøter. Referater kan fås ved henvendelse til leder Markus Koot.


Kommende styremøter 2010:
Ikke fastlagt ennå.


Saksliste og vedtak fra styremøtet 2. februar 2010: