Vil du bli medlem i Oikos?


Alle, både forbrukere og produsenter, kan bli medlem av Oikos.

Som medlem blir du også automatisk medlem av regionlaget som dekker området du bor i. Finnes det et lokallag, blir du dessuten medlem her. Imidlertid kan det ta noe tid fra du melder deg inn sentralt til region- og lokallaget får oppdaterte medlemslister. Det kan derfor lønne seg å ta direkte kontakt med region- og/eller lokallaget for å få informasjon om hva som skjer i ditt distrikt.

Som medlem får du tilsendt magasinene Ren Mat og Grobladet i posten. For innmelding og mer informasjon om medlemskap, gå til Oikos sentralt sin ”Bli medlem”-side.

Direktelink ”Bli medlem!”