Årsmelding for Oikos vest 2011

Her kan du lese meir om kva styret i Oikos vest har jobba med i 2011

Informasjonsarbeid

 

 

informasjonsmateriell om økologisk mat og sal av økologiske produkt. I år delte vi stand med Foregangsfylket for økologisk frukt og bær, styrt av Frøydis Lindén frå Foregangsfylket for økologisk frukt og bær, noko som fungerte bra. Frøydis hadde ordnet med Smoothie-sykkel som var lånt av Oikos sentralt, og fikk hjelp frå Oikos’ representanter. Spørsmålskonkurranse der premien var 1 års abonnement på ’Ren mat’. Gjennomførte spørreundersøkelse om økologisk mat på oppdrag frå FMLA. Reidar Andestad frå Oslo-kontoret var også med. Mange oppsøkte standen vår under festivalen. I forbindelse med matfestivalen organiserte vi middag på Hanne på Høyden for de som var tilstede på standen på lørdagen.

 

 Økopris vestlandet

I 2011 gjekk Økoprisen til  Bjørn Pedersen frå Homlagarden

Utdrag frå pressemeldinga:

Økopris Vestlandet gjekk i år til kalkunprodusent Bjørn Pedersen. Pedersen feirar i år 20-årsjubileum som landet sin einaste profesjonelle produsent av økologisk kalkun. Han har gjort ein heilt unik innsats for økologisk mat i Noreg og har vore pioner innan økologisk kalkunoppdrett. Hans nyskapande og eigenarta verksemda på Homlagarden i Kvam utløyste i 2009 Innovasjon Noreg sin Bygdeutviklingspris. I fjor vart han kåra til ”Årets leverandør av økologiske produkt” av sentrale aktørar i mat-Noreg.

 

Økopris Vestlandet vart tradisjonen tru utdelt under Matfestivalen i Bergen, og består av eit diplom og ein sjekk på 5000 kr. Dagleg leiar i Oikos - Økologisk Norge, Reidar Andestad, sto for overrekkinga saman med Anna Milford frå Oikos Vest (www.oikos.no).

                

Organisasjonsarbeid

 

Demoprosjektet

Organiseringa av demoprosjektet har i år vore i tett samarbeid med Oikos sentralt, FMLA i Hordaland og Foregangsfylket v/Frøydis Linden.

 

Det har vært demoer i Safaributikkene i Bergen i oktober, først på norske, økologiske epler, så på grønnsaks wok. Ansvarlig har vært Kristin Goverud og Kristina Alnes i Oikos sentralt, det har vært svært vellykket. Frøydis Lindén har også vært involvert. Anna har vert mest vært involvert som Nilf-forsker.

 

9. Økogrønt på fleire bord

I samarbeid med Økoringen Vest fekk Oikos Vest tilslag på ein søknad om midlar til prosjektet ’Økogrønt på fleire bord’. Søknad vart sendt Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane, men berre Hordaland ville stø prosjektet.

Det var tre arrangement i samband med dette prosjektet:

 

-Hagemesse i Bergen. Grieghallen, 29.april-1.mai. Oikos fikk et godt tilbod på standplass på hagemessen. Infomateriell fra Oikos sentralt ble bestilt, i tillegg fikk vi låne en kompostbinge frå Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR).To studenter frå Sogn Jord og Hagebruksskule kom til Bergen og stod på stand hele helgen. Mange var innom standen og det meste av infomateriellet ble delt ut.

 

 

- Open dag til SJH 28. Mai. I samarbeid mellom Nat Mead og Kari Bysveen fra SJH og Christin Zurbuchen fra Økoringen Vest ble det arrangert eit ”Lynkurs i økologisk grønsaksdyrking og kompostering” på den åpne dagen på Sogn Jord- og Hagebruksskule SJH i Aurland.

 

- Hagevandring i Stongfjorden (Askvoll) 27.08 2011
Økoringen Vest og Oikos Vest i samarbeid med Timm Vis inviterte til inspirasjonstreff / markdag  i Stongfjorden (Askvoll).  Organisasjonane samarbeider om prosjektet ”Øko-grønt på fleire bord!”. Målet med prosjektet er at fleire i Sogn og Fjordane og Hordaland skal få tak i økologiske grønsaker, poteter og bær. Difor er vi glade for at Timm Vis i Stongfjorden vil satsa på grønsaksdyrking i større målestokk,  berekna på den lokale marknaden. På markdagen  viste Timm Vis fram demonstrasjonsfeltet sitt på ca. 1 da der ho sommaren 2011 dyrka ca. 30 ulike grønsaksslag. Føremålet med markdagen var m.a. å ”lukte” litt på kor stor interessa er i Sunnfjord for økologiske grønsaker, kome i kontakt med ev. kundar, m.m., og finne ut om det er interesse for slik produksjon i Sunnfjord. Responsen på markdagen gjer at Timm er fast bestemt å jobbe vidare med saka og ho vil satsa på profesjonell produksjon av øko-grønsaker for den lokale marknaden i åra framover. Alle som på ein eller annan måte er interessert i å kjøpe øko-grønsaker i Sunnfjord er velkomne til å ta direkte kontakt med Timm Vis. 

 

 

 

Anna Milford                                                                                   Gyril Fimreite

-leiar Oikos vest-                                                                            -skrivar Oikos vest-