Ikke overdrevent positiv

- Rema 1000 vil gjerne selge økologisk mat. Men ikke fordi det er miljøvennlig, sier innkjøpsdirektør Martin Klafstad i Rema 1000.

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Artikkelen ble trykket i Ren Mat nr 6-2007


 

 

- ”Folk bør ikke være overdrevent positive til økologisk mat”, sa du til Dagsavisen i høst. Hvorfor bør de ikke det?

 

- Folk kan godt være glade i økologisk mat. Men vi i Rema 1000 kommer ikke til å gå i bresjen for å si at økologisk mat er sunnere eller mer miljøvennlig enn annen mat. For å være en bevisst forbruker må man tenke litt etter, og ikke bare hive seg på siste markedsføringstrend.

 

- For eksempel reklamekampanjen ”Naturlig bortskjemt mat” – som Rema 1000 står bak?

 

- Rema 1000 vil gjerne selge masse økologisk mat, det er derfor vi er med på denne kampanjen. Vi tror at folk har lyst på økologisk mat, og da er det vår jobb å sørge for at de får tilgang til det. Personlig spiser jeg masse økologisk mat, fordi jeg synes det smaker bedre. Økologisk knekkebrød, for eksempel, er veldig godt.

 

- Du sa også til Dagsavisen at ”Hvis alle skulle produsert økologisk mat, hadde vi måttet utvide jordas jordbruksareal uforsvarlig mye.” Hvilket belegg har du for at det er slik?

 

- Hvis hele verdens matproduksjon var økologisk, kunne ingen bruke kunstgjødsel. En veldig stor del av økningen i verdens kornavlinger de siste 30-40 årene har skjedd gjennom fornuftig bruk av kunstgjødsel. Slik den økologiske teknologien er i dag, er den mer arealintensiv. Men om 10 år er kanskje den økologiske teknologien bedre, og da kan dette bli anderledes.

 

- I følge FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk, vil overgang til økologisk landbruk føre til betydelig avlingsøkning i den fattige delen av verden. Er dette noe dere i Rema 1000 har satt dere inn i?

 

- Jeg er ikke spesielt belest på dette her, men jeg tror at denne hypotesen har noe for seg. Til tross for dette vil jeg bare stille spørsmålet: Hvis all matproduksjon her i verden ble økologisk, hva ville konsekvensen blitt?

 

- Vi bruker jo verdifull matjord til både tobakkproduksjon, golfbaner, veiutbygging og mye annet tøys. Er det noe Rema 1000 er kritiske til?

 

- Dette har vi ikke noe syn på – denne slags type ting håndteres best av politikere.

 

- I det samme intervjuet i Dagsavisen omtaler du Fair Trade som ”markedshysteri”. Hva mener du med det?

 

- Fair Trade er veldig i vinden nå, med et sterkt markedsføringstrykk. Men Fair Trade er en organisasjon, hvor du kan betale for å bruke et symbol på produkter du vil selge som holder en viss standard. Det ikke er gitt at kun produkter som har Fair Trade-merket som sikrer bønder levedyktige vilkår.

 

- Hvilke andre metoder kjenner du til som kan sikre at bønder i sør får avsatt varene sine på en rettferdig måte?

 

- For eksempel: Rema 1000 fører kaffe fra Kjeldsberg som ikke er Fair Trade-merket. Men Kjeldsberg blander rettferdig kaffe inni i sine kaffeprodukter hele tiden. Dermed øker volumet av omsatt rettferdig kaffe, mer enn om den skulle vært pakket og merket for seg selv.

 

- I Danmark har Rema 1000 mer enn fordoblet varesortimentet, fra 39 til 90 varelinjer, det siste året. Resultatet er 60% økning i øko-salget. Hvorfor er danskene så mye flinkere enn dere?

 

- En hovedgrunn til at økologisk mat selger så bra i Danmark er smaksargumentet. Spiser du en økologisk gulrot i Danmark så kjenner du forskjell. I Norge er smaksforskjellene veldig mye mindre.

 

- I følge mine kilder kjøper danskene økologisk mat fordi de er lei av å få sprøytemidler i drikkevannet sitt.

 

- Det stemmer sikkert for noen. Men for det brede lag er dette ikke nok som kjøpsargument. Forøvrig er det danske øko-markedet drevet fram av noen veldig flinke kjeder som for eksempel Irma i tillegg til Rema 1000.

 

- Vil dere i Norge lære noe av Rema 1000 i Danmark?

 

- Jeg snakker mye med min danske kollega og hører hva som fungerer. De selger blant annet en type økologisk melk som heter Olsted og er pakket i en miljøvennlig emballasje som skiller seg ut i melke-kjøleren. Hvis noen kom og tilbød et slikt produkt i Norge så kan jeg garantere at de hadde fått mulighet til å selge det i Rema. Økomaten må gjøres mer attraktiv og selgende for at den skal funke i et breiere marked og ikke bare for idealistene.

 

- Hva er egentlig Rema 1000 sin holdning til økologisk mat?

 

- Rema 1000 er positive til økologisk mat, men vi må være positive ut fra de rette forutsetningene. Du kan si at vi er på linje med regjeringa, som har et mål om 15% økologisk landbruk. Det er jo en grunn til at dette målet ikke er 100%.


 

 

Mer om kampanjen ”Naturlig bortskjemt mat” finner du her: www.bortskjemtmat.no