Krever mindre kontroll

Ingen har tatt i bruk Debios regelverk for økologisk blåskjellproduksjon, ett år etter at det ble ferdigstilt. – For dyrt og byråkratisk, sier representant for blåskjellprodusenten Fjord Shell.

> Marte Rostvåg Ulltveit-Moe  


- Regelverket for økologisk produksjon av blåskjell må forenkles kraftig, sier prosjektleder Ketil Hagen i Fjord Shell. Hans bedrift er den eneste norske blåskjellprodusenten som har vist interesse for å levere økologiske blåskjell. Men ikke slik regelverket er i dag.

For dyrt å sjekke alle
Fjord Shell Norway har avtaler med om lag 50 blåskjellkonsesjoner langs kysten. I tillegg kjøper bedriften inn skjell fra selvstendige produsenter fra hele landet, i perioder der deres egne konsesjoner har problemer med algegifter eller mangler høstetillatelse.

- Dagens regelverk krever at alle lokalitetene må være godkjent av Debio for at vi skal kunne bruke ø-merket. Det gir jo et megabyråkrati! I tillegg er det alt for dyrt for oss, sier Hagen. Alle pakkerier henter skjell fra et stort antall dyrkere hvert år, og ikke nødvendig vis de samme. - Konsekvensen er at om pakkeriene skal bruke merke, må i praksis de aller fleste dyrkingsplassene sertifiseres, mener Hagen.

”Spurv med kanoner”
Hagen mener at all blåskjellproduksjon i Norge i utgangspunktet er økologisk.
Det brukes ingen sprøytemidler, ingen medisiner, og ikke noe fôr. Du kan jo ikke finne et mer økologisk produkt! Det er ulovlig å omsette skjell som ikke er godkjent av Mattilsynet, og det gis bare tillatelse til blåskjellproduksjon på A-lokaliteter. Derfor bør Debio stille opp og tilrettelegge for blåskjellbransjen, sier Hagen. Han omtaler dagens økologiske blåskjellregelverk som ”å skyte spurv med kanoner”.

- Regelverket klarer ikke gjøre blåskjellproduksjonen mer økologisk enn den allerede er. Og hva er vitsen med krav om minst 20 meters vanndybde? På de grunne lokalitetene er det ofte best strømforhold, mener Hagen.

Hagen presiserer at han ikke ønsker å kritisere arbeidet Debio gjør. - De virker veldig interessert i å komme videre, og vi skal komme med våre innspill for å gjøre det mulig å kjøpe sertifiserte økologiske blåskjell i Norge, sier Hagen. - Markedet er interessert i økologiske blåskjell, og vi vil gjerne levere det. Pakkeriet vårt er allerede registrert av Debio.

Vurderer gruppesertifisering
- Økonomien i blåskjellproduksjon er ikke så veldig god. Derfor ser vi på mulighetene for å foreta en gruppesertifisering av skjellkonsesjonene, sier rådgiver Jan Widar Finden i kontrollorganet Debio.

Gruppesertifisering har aldri tidligere vært brukt i Norge. Det innebærer at en gruppe produsenter har ansvar for å kontrollere hverandre, og at det eksterne kontrollorganet bare tar stikkprøver. Gruppesertifisering brukes i dag kun av småbønder i den tredje verden. 

Finden presiserer samtidig at Debio må ha kontroll og stå for det de gjør. – Men blåskjell er en relativt enkel produksjon, det skjer jo for eksempel ingen fôring av dyra, sier han.

EU-regler på vei
I Norge er stort sett all blåskjellproduksjon hengekultur, som ikke høstes ved tråling. I EU-landene er blåskjelloppdrett flere steder omstridt fordi man høster skjell ved å tråle havbunnen, noe som skader livet i havet. Det nye EU-regelverket for økologisk blåskjellproduksjon forventes å være klart til jul.

- Jeg mener det norske regelverket for øko-blåskjell er godt. De nye EU-reglene vil neppe være like strenge, og Debio må ta en diskusjon om vi skal opprettholde våre strengere krav, sier Finden i Debio.


Fakta: BLÅSKJELL

Viktige forhold i det økologiske blåskjellregelverket:
- Overvåkning av miljøforholdene på lokaliteten, påvirkning på havbunn under lokaliteten.
- God vannutskifting på lokaliteten for å sikre nærings- og oksygentilgang.
- Predatorer som beiter på skjellene er uønsket. Anlegg bør ikke plasseres der det lett kan oppstå konflikter, eksempelvis der det er mye ærfugl.
- Høsting: Beskrivelse av håndtering av skjell etter høsting for å bevare kvaliteten og unngå mye avfall(maks 4 % ).
- Avfall skal returneres i en godkjent ordning. Det er egne krav til drivstoff og utenbordsmotorer.
Kilde: Debio

Fakta: FJORD SHELL NORWAY

- 11 ansatte
- 50 blåskjellkonsesjoner med avtale
- Distribuerer plastpakkede blåskjell gjennom Lerøy til blant annet Norgesgruppen og Rema 1000.
- Interessert i å levere økologisk sertifiserte blåskjell til hjemmemarkedet samt for eksport