Kunstgjødsel blir dyrere

Kunstgjødselprisene stiger. Kan dette føre til flere økobønder?

 

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Artikkelen er trykket i Ren Mat nr 2-2008

 

 

Kunstgjødselprisene stiger på verdensmarkedet. I Norge inngår forhandlerne avtale om kunstgjødselpriser for et halvt år av gangen. Avisa Nationen anslår en prisøkning på 70 % fra 1. juli i år, hvilket betyr 825 millioner kroner i årlig utgiftsøkning for norsk landbruk dersom kunstgjødselforbruket ikke endres.

 

 

Håper på kløver

- For heltidsbønder som vurderer å legge om til økologisk produksjon vil regnestykket se mer positivt ut når kunstgjødselprisene stiger, sier Sigmund Larsen. Han er en erfaren ringleder i Forsøksringen Sogn og Fjordane, og driver selv med økologisk sau.

 

- Økte kunstgjødselpriser kan også føre til at en del bønder vil få inn mer kløver i enga for å redusere kunstgjødselforbruket. Det er jo å håpe, sier Larsen, som understreker at belgvekster i stedet for kunstgjødsel krever at bonden tar mer hensyn til jordlivet.

Larsen vil likevel ikke si at stigende kunstgjødselpriser er en god nyhet. – For de fleste bøndene vil dette trolig bare bety enda større kostnader, mener han.

 

 

Krever kompensasjon

Økende kostnader er Norges Bondelag imot.

 

- Vi vil kreve kompensasjon for økte kostnader under jordbruksforhandlingene, sier leder i Norges Bondelag Bjarne Undheim (bildet) til Ren Mat. – Kunstgjødsel er en stor utgift på mange bruk, og det er ingen som søler med kunstgjødsla. De siste 15 årene har vi fått mye råd og veiledning om å gjødsle optimalt.

 

- Forøvrig er det ikke sikkert at kunstgjødselprisene vil stige så mye. Jeg vil ikke være med på å snakke kunstgjødselprisene opp, sier Undheim.

 

 

Nei til avgift

- Kan økte kunstgjødselpriser føre til flere økobønder?

 

- Jeg vil ikke se bort fra det. Hvis noen velger å legge om til økologisk vil de da komme enda bedre ut økonomisk. Det er veldig fokus nå på økonomisk stimulans til øko-produksjon, svarer Undheim.

 

Faglig møtearena for økologi har i vinter drøftet kunstgjødselavgift som ett av flere mulige virkemidler for å få fart på omleggingen. Det sier Bondelaget plent nei til.

 

- Jeg vil ikke være med på å drive kostnadene i været for norsk landbruk, sier Bjarne Undheim.

 

 

Les mer:

Gjødselsjokk for bøndene, Nationen 1. februar 2008

http://www.nationen.no/landbruk/article3319783.ece

 

Kunstgjødselrasjonering, Nationen 22. februar 2008

http://www.nationen.no/landbruk/article3366594.ece