Mer giftrester lovlig i vanlig mat

Dette skulle vi ikke vite. Ren Mat forteller deg om hva du kan få med på kjøpet i ’vanlig mat’.

 

Av Georg Mathisen og Marit Grinaker Wright

 

 

Artikkelen har stått på trykk i Ren Mat nr 1-2011

 

Vanlig mat blir produsert med hjelp av sprøytemidler.

På sprøytemiddeletikettene kan det stå mange forskjellige advarsler:

 

 

Mulig fare for kreft.


Mulig fare for fosterskade.


Kan skade barn som får morsmelk.


Giftig for vannlevende organismer.


Kan forårsake grunnvannsforurensning.


Giftig for fugl.


Giftig for meitemark.


Meget giftig for bier og andre insekter.

 

 

Rester av slike midler, blir igjen i maten.

 

Nå har EU høynet grensene for hvor mye giftrester, som kan godtas i matvarene. Norske myndigheter aksepterer de nye grensene og sier det er helt ufarlig.

 

Ren Mat har spurt og gravd. Lest tunge dokumenter og spurt ansvarlige fagfolk på høyt nivå, men ingen kunne gi en oversikt over hva endringene innebærer.

 

Vi gir deg tallene som myndighetene ikke vil gi deg.

 

Se vår komplette oversikt over sprøytemidlene her.

 

Hele saken, slik den har stått på trykk, finner du som pdf her.