Nei takk til økomelk

Salget av økologiske meierivarer øker, og Tine trenger mere øko-melk. Men øko-melka fra Hattfjelldal vil de ikke ha.

 

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Trykket i Ren Mat nr 5-2006

 

- Salget av økologiske produkter har en positiv utvikling i alle produktområde og tar markedsandeler, sier Gjermund Stormoen i Tine. – Økologisk lettrømme har nå en markedsandel på 9,4% av lettrømmesalget. Veksten har vart hele det siste året, og vi regner med fortsatt vekst.

 

- I august ble det levert 17,6 millioner liter økologisk melk. Det er en liten økning fra samme tid i fjor, men nedgang i både region Sør og Region Nord. Det er bekymringsfullt at ikke produksjonen holder tritt med salgsutviklingen, mener Stormoen.

 

Skuffelse i Hattfjelldal

- Vi er ganske ille ute, sier øko-produsent Inger Linerud i Hattfjelldal kommune i Nordland. – Vi er to øko-produsenter i kommunen som har fått beskjed om at vi ikke får levere øko-melk ”i overskuelig fremtid”. 1. januar mister vi tillegget vi har hatt på 30 øre per liter, men vi skulle jo hatt 60 øre tillegg slik som andre øko-produsenter får! Kartet som stod i forrige Ren Mat er jo feil når ikke vi får levere øko-melk.

 

Ikke egen melkebil

- Tine Nord har en pragmatisk tilnærming til den økologiske melka, sier organisasjonssjef Ingvald Stensen. – Vi henter øko-melk når det er behov for melka og når det er praktisk mulig. Nå har vi behov for mer øko-melk. Men for produsentene i Hattfjelldal var det ikke mulig å få til en fornuftig inntransportering. Det er jo ikke spesielt økologisk å sende en egen melkebil bare til de to produsentene.

 

- Men kunne dere ikke betale dem tillegget for å levere øko-melk selv om melka deres inntil videre må blandes i tanken med den ”vanlige” melka?

 

- Her følger vi bare opp vedtaket fra Tine sentralt om å ikke gi merpris utenfor klyngeområdene når melka ikke kan benyttes til økologiske produkter, svarer Stensen.

 

Avtalepartene har skylda

- Tines konsernstyre vedtok i august 2005 at produsenter uten økologisk leveringsavtale ikke får noe pristillegg fra 1. januar 2007, bekrefter Gjermund Stormoen hos Tine sentralt. – Tine har bedt avtalepartene i jordbruksoppgjøret om å ta ansvaret for de økologiske melkeprodusentene utenfor våre ”klynger” og betale ut et grunntilskudd til alle produsenter av økologisk melk. Dette har vi desverre ikke fått gjennomslagt for.

 

- Utvidelse av de økologiske klyngene og inngåelse av avtaler med økologiske enkeltprodusenter er delegert til regionselskapene i Tine. Dette med fører noe ulik praksis fra sted til sted, sier Gjermund Stormoen.