Neppe skjerping av øko-kravene

- Det er veldig vanskelig å stille økte krav til økobedriftene når salget går ned, sier daglig leder i Debio Gjermund Stormoen.

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Artikkelen ble først trykket i Ren Mat nr 1-2010

 

-         EUs nye økologi-merke blir obligatorisk på alle godkjente økologiske produkter. Hva betyr det for bruken av Debios norske Ø-merke?

-         Spørsmålet om Debiomerkets framtid og eventuelt nytt eller utvidet innhold i merket blir sak på Debios årsmøte den 23. mars.

-         Hva har dere drevet med siden strategidiskusjonen på årsmøtet i 2009?

-         Vi har fått utført to markedsundersøkelser, en blant forbrukere og en blant brukerne av Debios Ø-merke. Konklusjonen fra disse undersøkelsene skal først legges fram for en arbeidsgruppe og deretter for styret. Men jeg kan røpe at det er svært sprikende oppfatninger – akkurat som det var i Ren Mats gode temaartikkel om framtidas økologi som dere trykket i fjor.

-         Vil Ø-merket bli borte?

-         Nei, i hver fall ikke før om veldig lang tid. Forbrukerne er veldig knyttet til Ø-merket og navigerer etter det i butikken. Det er i dag frivillig for godkjente virksomheter å bruke Ø-merket, men de aller fleste velger å bruke det aktivt i sin markedsføring fordi det er så godt kjent. Unntaket er Tine – men der går jo også salget av økovarene ned.

-         Vil Debio lage tilleggskrav for å få bruke Ø-merket – for eksempel krav om mer grovfôr til melkekyr, eller krav om ikke å kaste økologiske verpehøns i søpla?

-         Det er dette som skal behandles på årsmøtet i mars. Men det synes å være en skepsis blant brukerne til å ha to ulike typer økologimerking på det vesle norske markedet. 

-         Har dere ikke jobbet fram en ny merkestrategi?

-         I 2009 har vi konsentrert oss om å omorganisere arbeidet vårt for å drive mer effektivt. Vi utfører nå flere kontroller, uten at det er flere ansatte. I tillegg har vi oppgradert alle ansatte. Brukerne skal nå merke at Debios systemer og ansatte har blitt mer effektive og brukervennlige.

-         Må inspektørene kjøre fortere?

-         Nei, men vi jobber smartere og har forenkla interne rutiner. Saksbehandlingstiden har derfor gått ned. For øvrig har vi ikke lenger et skille mellom inspektører og saksbehandlere. Alle er kvalitetsrevisorer, og spisskompetansen som før brukte mest tid på Bjørkelangen må nå være mer ute hos brukerne.

-         Det svenske kontrollorganet Krav har solgt sertifiseringsenheten sin til et internasjonalt selskap. Kommer Debio også til å gjøre det?

-         Det er foreløpig ikke en aktuell problemstilling. Debio samarbeider for øvrig godt med vår søsterorganisasjon Krav.

-         Hvor mye av det Debio driver med handler ikke om økologi?

-         Årsmøtet vedtok en strategiplan i fjor som sier at Debio er et sertifiseringsorgan, ikke en ren økologiorganisasjon. Omtrent 10 % av revisjonene vi utfører er KSL-revisjoner. I tillegg sertfiserer vi frukt og grøntprodusenter som vil eksportere varene sine, etter en standard som heter Global Gap. Dette har foreløpig et veldig lite omfang.

-         Om to år, må vi da velge mellom kaffe som er Ø-merket, EU-merket, fairtrade-merket eller Svanemerket?

-         Vi jobber for at det ikke skal bli slik. Debio har et konstruktivt samarbeid med Fairtrade Norge og oppfatter at de har økt interesse for økologiske produkter. Svanen er veldig på hugget når det gjelder merking av mat, de har vi også en god dialog med.