Nytt Ø-merke

Kontrollorganet Debio har vedtatt nye økomerker. Fortsatt full forvirring i EU om økomerking.

 

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Artikelen ble først publisert i Ren Mat nr 5-2008

 

Styret i Debio har vedtatt to nye økologimerker. Det viktigste merket (bildet) er en videreføring av dagens Ø-merke og skal fases inn og brukes parallelt med den vekjente grønne og gule Ø-en.

 

- Det gamle merket vil være lovlig å bruke fram til EU-merkingen er på plass, sier daglig leder Gjermund Stormoen i Debio.

 

Når dette skjer er det ingen som vet. Fristen har blitt utsatt flere ganger, og per i dag heter det seg at dette foreløpig ukjente fellesmerket skal være på plass fra 1.7.2010.

 

Flere miljøkrav

På grunn av det kommende EU-merket vil Debio nå starte en prosess med å vurdere norske tilleggskrav til "EU-økologien". Øko-regelverket i Norge har vært harmonisert med EU-reglene siden EØS-avtalen ble innført i 1992. Nå mener Debio tiden er inne til å ta en selvstendig vurdering av en rekke krav.

 

- Vi ønsker å se bærekraftbegrepet i en større sammenheng, sier Stormoen i Debio. - Miljøbelastningen fra en matvare kommer jo ikke bare an på produksjonsmåten på den enkelte åkeren, men også på for eksempel transporten.

 

Både det svenske kontrollorganet Krav og det britiske Soil Association vurderer å innføre begrensninger på flyfrakt av økologisk sertifiserte produkter. Stormoen vil ikke love at Debio gjør det sammen.

 

- Men vi ønsker oss en større diskusjon om eventuelle norske tilleggskrav. I løpet av 2009 må vårt nye regelverk være på plass, sier han.

 

Sertifisering av villfisk

Debios styre har også vedtatt innføringen av et nytt merke, "Debiomerket kontroll".- Dette skal kunne brukes på produksjoner som ikke er definert som økologiske, men som fremmer brekraftig utvikling, forklarer Stormoen.

 

Begrepet "økologisk" er definert gjennom EU-regelverk, som blant annet inkluderer oppdrettsfisk men ekskluderer villfisk. Dette nye merket kan Debio benytte til å sertifisere fiskerier etter krav som er definert av Debio eller instanser de samarbeider med.

 

- Begge merkene er laget for å kunne kombineres med andre standarder, som for eksempel det biologisk-dynamiske merket Demeter, sier Stormoen.

 

De nye Debiomerkene er utviklet av Debio i samarbeid med reklamebyrået Gazette.