Økologene mellomfornøyd med statsbudsjettet

Økning i norsk landbruksforskning er det mest positive ved statsbudsjettet for 2007.


Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe
Trykket i Ren Mat nr 5-2006

- Vi synes det er positivt med 8% økning i bevilgningene til landbruksforskningen, sier direktør Turid Strøm (bildet) i Bioforsk Økologisk på Tingvoll. – Vi regner med at noe av økningen kommer oss til gode, siden økologisk landbruk er ett av satsingsområdene til regjeringa.

Regjeringa har også bevilget 20 millioner kroner i omstillingsmidler til Bioforsk. Sammenslåingen av Jordforsk, Planteforsk og Norsøk til Bioforsk er en ressurskrevende prosess, og omstillingsmidlene vil blant annet bli brukt på flytting av enheter, sluttavtaler og ventelønn.

- Vårt inntrykk av statsbudsjettet er positivt, men vi venter i spenning på forslagene til den interdepartementale arbeidsgruppen om økologisk mat som skal legge fram en innstilling i november, sier Turid Strøm ved Bioforsk Økologisk.

Ikke skolemat
Statsbudsjettet hadde ingen nyheter om mat på skolen. - Gratis skolefrukt til alle elevene er utsatt enda ett år, sier Geir Ole Sætremyr i firmaet ØkoDirekt i Molde. I dag er knappe 10% av skolefrukten norske elever kjøper økologisk. – Hvis skolefrukten ble gratis ville helt sikkert flere elever per skole meldt seg på, sier Sætremyr. – Men det ville bli enda mer spennende hvis myndighetene bestemte at all skolefrukt skulle være økologisk.

Debio forventer samme nivå
Kontrollorganet Debio finansieres av bevilgningene til Mattilsynet. Mattilsynet har fått et stramt budsjett for 2007, med en reell reduksjon i bevilgningen på omlag 30 millioner kroner.

- Debio forventer en bevilgning fra Mattilsynet på nivå med det vi fikk i år, sier daglig leder Roy Haugen. – Økologisk mat er et satsingsområde, og for samtlige virksomheter som produserer økologisk mat er det krav om årlig fysisk inspeksjon.

- Blir det lavere gebyrer i 2007?
- Det er varslet en nedgang i flere av Mattilsynets gebyrer men såvidt vi vet vil dette ikke omfatte øko-gebyrene, svarer Haugen.

Marint verdiskapningsprogram
I statsbudsjettet for 2007 går regjeringa inn for å opprette et nytt marint verdiskapingsprogram, med ramme på 75 millioner kroner. ”Nisjemarknader som til dømes økologisk oppdretta fisk kan innebere nye moglegheiter for utsette kystsamfunn, og skal ha plass i programmet”, heter det i en uttalelse fra fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

- Vi registrerer at fiskeridepartementet begynner å ta økologi på alvor, og det er bra, kommenterer Debios Roy Haugen.

SJH ikke i fare
For første gang på svært mange år er den hel-økologiske Sogn Jord- og Hagebruksskule ikke i akutt fare i oktober måned. Statsbudsjettet fra de rød-grønne legger opp til å videreføre bevilgningene til landslinjene som SJH er en del av.

- Det var en lettelse, sier rektor Sjur Rørlien ved SJH. – Samtidig er vi bekymret for at kronesummen står fast. På grunn av lønns- og prisvekst betyr dette en reell nedgang i bevilgningen.