Økologisk skolefrukt i fare

Dårlige eple-avlinger gjør at øko-frukten må importeres. - Hvis ikke jeg får nedsatt toll på økologiske epler må jeg legge ned. Da mister 10 000 skoleelever sin daglige økologiske skolefrukt etter høstferien, sier Geir Ole Sætremyr i ØkoDirekt.

> Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

 

 

12.000 norske skoleelever har valgt økologisk skolefrukt gjennom skolefruktordningen. Dette er mye takket være Geir Ole Sætremyr i firmaet ØkoDirekt, som har jobbet i mange år med å få økologisk frukt inn i norske skoler. Sætremyr og selskapene han samarbeider med leverer i dag øko-frukt til 10 000 skoleelever daglig.

 

Desverre er det lite norske økologiske epler og pærer å få tak i. Rognebærmøll og frost i blomstringstiden har ført til en avlingsnedgang på omlag 40% fra i fjor. Sætremyr er derfor tvunget til å importere øko-epler, midt i høysesongen for norske epler.

 

- Høy toll på importerte epler gjør at jeg nå taper penger på å levere skolefrukt, sier Sætremyr. - Dersom jeg ikke får tollnedsettelse innen fredag 28. september må jeg stanse hele skolefruktleveringen. Jeg kan ikke fortsette å tape penger på dette.

 

Sætremyr søkte om tollnedsettelse for økologiske epler og pærer da han i juli ble klar over avlingssvikten i de økologiske frukthagene. Søknaden er avslått av Statens Landbruksforvaltning, og anken ligger nå hos Landbruks- og Matdepartementet.

 

Trykk på importvernet

- I utgangspunktet er det utrolig viktig å bruke den økte etterspørselen etter økologisk mat til å få opp norsk produksjon. Det kan bli veldig trykk på importvernet framover, sier politisk rådgiver i Landbruksdepartementet Sigrid Hjørnegård i en kommentar til Ren Mat. – Men saken er til behandling og vi er klar over at det er mange momenter som må tas hensyn til.

 

Et eple er et eple

Statens Landbruksforvaltning begrunner avslaget på søknaden om tollnedsettelse med at det ikke er ”klare smaks- og bruksforskjeller” på konvensjonell og økologisk frukt.

 

- Et eple er et eple, og ei pølse er ei pølse uansett hvordan den er krydra, sier Jon Arne Kjenn ved SLF. – Det vi kan si ja til er tollnedsettelse for produkter som smaker helt annerledes, for eksempel agurker på glass som ikke ligger i eddiklake.

 

Kjenn vektlegger at dette er en prinsippsak som må avgjøres politisk.

 

- Det er politisk bestemt at økologiske produsenter skal ha det samme tollvernet som konvensjonelle produsenter.

 

- Men hvorfor må det være tollvern når det ikke finnes økologiske epler å få kjøpt?

 

- Tenk deg hvordan det ville bli hvis vi på generelt grunnlag åpna for reduserte tollsatser for økologiske varer. Hvordan ville norske produsenter føle det da? svarer Kjenn.

 

Vil skape presedens

- Bama har allerede bedt om tollnedsettelse på økologisk blomkål, fordi den økologiske blomkålsesongen i Norge er kortere enn sesongen for konvensjonell blomkål. Tollnedsettelse for økologiske epler akkurat i høst vil skape presedens for en rekke andre saker, understreker Kjenn.

 

Han legger til at dersom politikerne ønsker en slik tollnedsettelse, må det strenge kontroll- og dokumentasjonskrav på plass. – Det enkleste er å ha lik toll på alle typer epler, både økologiske og konvensjonelle, mener Kjenn.

 

-Veldig synd

- Det vil være veldig synd hvis vi skulle miste en viktig leverandør som ØkoDirekt, sier Tore Angelsen, ansvarlig for skolefruktordningen hos Opplysningskontoret for frukt og grønt. - Skolefruktordningen ønsker at det skal være et mangfold i markedet, så skolene selv kan velge om de ønsker økologisk eller konvensjonell frukt.

 

- SLF sier at det ikke er smaks- og bruksforskjeller mellom importerte økologiske epler/pærer og norske epler/pærer. Er dere enige i det?

 

- ØkoDirekt har en avtale med oss om å levere økologisk frukt. Når han ikke får tak i det i Norge, blir han nødt til å importere for å oppfylle avtalen han har inngått med oss, svarer Angelsen. - Forøvrig har ikke vi noen mening om det er smaksforskjeller på økologiske og konvensjonelle epler. Men jeg håper ikke 10.000 elever mister tilgangen på økologisk skolefrukt.

 

Taper penger

- 28. september er det slutt. Jeg kan ikke fortsette å tape penger på å levere skolefrukt. Prisen i skolefruktordningen er fast, og jeg kan ikke få igjen merkostnaden ved å ta en høyere pris, sier Geir Ole Sætremyr. Fortsatt håper han på at Landbruks- og Matdepartementet vil innrømme at et øko-eple ikke er helt det samme som et uøkologisk eple. I såfall vil 10 000 skolebarn fortsatt kunne få økologisk frukt på skolen, også etter høstferien.