Opplagsøkning for Ren Mat

Fagpressens kontrollerte opplagstall for 2010 er nylig offentliggjort, og Ren Mat kan notere økning for 4. år på rad. Godkjent opplag er nå 2.480 eksemplarer.

 

- Ren Mat er fortsatt av de små Fagpressebladene. Men vi er viktige for hele den økologiske sektoren, noe som blant annet viser seg i form av opplagsøkning, sier redaktør Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

 

En vesentlig del av den samlede opplagsøkningen siden 2005 er medlemsvekst hos utgiver Oikos – Økologisk Norge. 

Ren Mat er et av de viktigste medlemsgodene til Oikos, og bladet bidrar på den måten også til verving, sier en fornøyd redaktør.