Redningsaksjon for Gennytt

Det tikker inn med støtteerklæringer og pengebeløp til Gennytt. - Vi har fått 60 % av det beløpet som trengs for å utgi Gennytt i ett år, sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i Ren Mat.

 

Gennytt er et e-postnyhetsbrev om mat og genteknologi som har vært utgitt siden 1999. Ren Mat har hatt ansvaret for Gennytt siden høsten 2006. - Det har vært tyngre enn ventet å få på plass stabil finansiering av Gennytt. Samtidig får vi mange tilbakemeldinger på at nyhetsbrevet har en viktig funksjon, sier Ulltveit-Moe.

 

Ren Mat er ikke lenger i stand til å dekke årlige underskudd i Gennytt i 20.000-kroners-klassen. - Det kan ikke gis ut flere utgaver av Gennytt før vi har penger nok til drift ut 2009, presiserer redaktøren. - Nå har vi bedt om små bidrag fra en rekke frivillige organisasjoner og bedrifter. Hvis folk slutter opp om Gennytt, så kan vi relansere nyhetsbrevet i løpet av mars måned.

 

Privatpersoner som ønsker å bidra kan også gjøre dette. Det er bare å sende en skjerv til Ren Mat sin konto nr 1254.05.19852. Merk innbetalingen "Støtte til Gennytt". 

 

 

 

Om Gennytt:

Gennytt er et journalistisk uavhengig nyhetsbrev som ikke uttrykker utgiver Oikos sine politiske meninger. Nyhetsbrevet legger stor vekt på korrekt sitering og henvisning til primærkilder. Vi får tilbakemelding fra leserne på at nyhetsbrevet er et svært nyttig verktøy. Dersom man kun leser norske medier går man glipp av mye, og dersom man abonnerer på internasjonale nyhetsbrev kommer det raskt alt for store mengder informasjon. Gennytt trekker frem det som er viktig, og presenterer det på lettfattelig nynorsk. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger hver måned. 

 

Gennytt dekker forskninsnyheter, men også det politiske spillet om genmaten: Hvem presser på for økt eksport av genmodifisert mat? Hvordan lovreguleres genmodifiserte organismer i Nord og Sør? Og hvem er det egentlig som bestemmer hva slags mat vi skal spise?

 

Målgruppen for Gennytt er alle som ønsker å holde seg oppdatert om mat og genteknologi. Abonnementstallet har svinget mellom 400 og 1000, og ligger i dag på omlag 500. Journalister, politikere, forskere, byråkrater, miljøvernere, folk i landbruket samt "vanlige forbrukere" er de viktigste abonnentgruppene våre. Redaktør for Gennytt er Marit Bendz, en erfaren og prisbelønnet frilansjournalist bosatt i Førde.

 

 

Tidligere utgaver av Gennytt ligger på hjemmesidene til Ren Mat:

 

www.oikos.no/renmat (klikk på "Gennytt"-knappen til venstre)