Usikkert økomarked

Vi kjøpte økologisk mat for over 1 milliard kroner i 2008. Salget økte med 25 % sammenlignet med året før, viser tall fra Statens Landbruksforvaltning. - Jeg tror det blir en liten nedgang i økomarkedet nå i 2009, sier markedssjef i Oikos Kersti Mathiassen (bildet).

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Artikkelen ble først publisert i Ren Mat nr 2-2009

 

 

Både Tine og Coop melder om synkende økosalg. - Salget av økologiske varer hittil i år viser en nedgang på 1 %, sa miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge i sin innledning på Debios Ideforum 30. mars. Coop har hatt tosifrede vekstrater i øko-salget sammenhengende siden 2001, og omsatte i fjor økomat for 250 millioner kroner. Lutnæs ville ikke avskrive muligheten for videre økovekst. - Men nå er vi litt i bakleksa på grunn av finanskrisa, sa han.

Tine strever også med øko-salget. Etter at prisene på økovarene ble satt opp 1. februar i fjor, har salget målt i verdi økt med 7,5 %, men volumet synker. Det er spesielt lettmelk og kefir som kundene lar stå igjen i butikken.

 

- Vi har en volumnedgang på 8,3 % i 2008 sammenlignet med 2007, bekrefter Jarle Jodnes i Tine. Omsetningen i dagligvaremarkedet har sunket med hele 14 %, men en vekst i storhusholdningsmarkedet bremser den totale nedgangen.

 

- Hva gjør Tine for å møte denne utviklingen?

 

- Meieriprodukter er fortsatt den største økologiske varegruppen i Norge, presiserer Jodnes.

 

- Våre øko-ambisjoner står fast, men vi må jobbe bedre for å få det til. Vi vurderer en rekke tiltak, som nye produkter, øko skolemelk, mer økoprodukter til hotellene, og produksjon av økologisk melkepulver til industri.

 

Is i magen

- Jeg tror det er en liten nedgang nå i økomarkedet nå i 2009, sier markedssjef Kersti

Mathiassen i Oikos. Få kjenner det økologiske dagligvaremarkedet i Norge like godt som henne. - I fjor på samme tid var det rekordpriser på olje, og ingen hadde begynt å snakke om finanskrise. Nå har finanskrisa ført til at ganske mange forbrukere bruker mindre penger. I tillegg har det vært et oppsving i negativ omtale av økomat, dette kan jo også ha hatt en effekt, sier Mathiassen.

 

- Var økotrenden bare et kortvarig blaff?

 

-Man merker nedgang på andre områder også. Folk spiser for eksempel mindre på restaurant, og drikker mindre øl. Jeg tror vi som jobber med økologisk mat skal ha is i magen, svarer Mathiassen.

 

 

Umodent marked

Markedssjefen i Oikos understreker at økomarkedet i Norge er umodent. Det handler fortsatt om små kvanta, så relativt små endringer i forbrukeradferd kan gi enorme prosentutslag. Det oppstår også lett ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

 

- For enkelte varer har leverandørene hatt problemer med å fylle hyllene i butikken,

så de har jobbet hardt for å øke produksjonskapasiteten. Nå vil salgsveksten kanskje gå noe saktere, da vil vi kunne få overskudd på enkelte produkter. Slik vil det variere fra tid til annen, sier Mathiassen.

 

Forøvrig varierer utvalget av økologiske varer fremdeles mye fra butikk til butikk og prisingen har ikke satt seg helt heller, så mye kan skje.

 

 

Finanskrise og valgkamp

- Vi er jo en del av verden. Internasjonal finanskrise kombinert med en norsk valgkamp som neppe vil handle mye om matkvalitet gjør det vanskeligere å nå gjennom i folks bevissthet, sier Mathiassen.

 

Samtidig understreker hun at det også skjer positive ting. - Miljø og klima er ikke blitt helt borte fra dagsorden, trass finanskrisen. Det kommer stadig flere økologiske varer på markedet, og vi ser at bransjer også utenfor matvaresegmentet er mer opptatt av få fram produkter som er miljøvennlige, økologiske og/eller fair trade. Dette viser potensialet som ligger der, så på lang sikt er jeg ikke bekymret for økologisk produksjon, selv om vi kanskje får se noen svingninger i salget i år, sier Mathiassen.

 

Les mer:

Statens Landbruksforvaltning (SLF) sin rapport over omsettingen av økologiske matvarer i dagligvaresektoren i 2008 finner du her:

http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418236&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=10609&p_d_i=-221&p_d_c=&p_d_v=10609