Visjon om øko-angus

- All angus-produksjon bør bli økologisk! sier økobonde Trond Qvale. Han har fått med seg Angus-laget på øko-satsing.

 

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Artikkelen er trykket i Ren Mat nr 2-2008

 

 

- Vi må senke terskelen for å drive økologisk, sier Trond Qvale mens han klør en diger angus-okse på rompa. – Økologisk landbruk er sunn fornuft, og angusene egner seg ekstremt bra for økologisk produksjon!

 

Ren Mat er på besøk på Horgen gård i Nes kommune på Romerike. Hvis du kjøpte ”Dalsgården” økologisk lettmelk på 90-tallet, har du drukket melka fra denne gården. Nå har Trond Qvale gått over til økologisk angus-produksjon, med vekt på kalvekjøtt.

 

 

Økologisk i tiden

 

Som innbarka økolog er Qvale engasjert i mer enn det som foregår på eget bruk. På årsmøtet til Angus-laget i vinter fikk han derfor enstemmig vedtatt et forslag om å promotere satsing på økologisk angus.

 

- Jeg tror at økologisk angus er i tiden, sier leder av Angus-laget Elisabeth B. Haugarne. – Derfor har vi nedsatt en gruppe under ledelse av Qvale som skal finne ut hvor mange av angus-produsentene som driver økologisk, og hva som skal til for at flere legger om.

 

 

Lite kraftfôr

 

Haugarne driver ikke økologisk selv, men er helt sikker på at det er mange av angus-produsentene som vil være interessert i en omlegging. – Det er ikke tvil om at angus er en av de rasene som passer aller best i økologisk drift, fordi de trenger veldig lite kraftfôr. Men enkelte bruk vil nok være avhengig av kunstgjødsel for å få nok fôrproduksjon, mener Haugarne.

 

 

Født i går

 

På Horgen gård er Angusene ute og koser seg i vintersola. – Denne kalven ble født i går! sier Qvale og peker på en kalv som blir rundslikket av mamman sin. Han ramser opp flere grunner til at angus passer bra i økologisk produksjon: - De har lette kalvinger og gode morsegenskaper. Kraftfor brukes i svært liten målestokk, og når det brukes er det økologisk. Angusen er hardføre dyr som klarer seg ute hele vinteren, bare de kan søke ly under et halvtak. Og så er de naturlig kolla – ikke noe stress med avhorning her!

 

Qvale forklarer at øko-utvalget i anguslaget skal identifisere flaskehalser for omlegging til økologisk. Han tror det handler mye om behov for mer informasjon og kurs. - Her kan forsøksringene med veiledningsprosjektene innen økologisk landbruk bli til god støtte, sier Trond Qvale.

 

 

Aberdeen Angus

 

- En storferase som holdes for kjøttets skyld

 

- Svarte (vanligst) eller røde dyr uten horn

 

- Fettmarmorert kjøtt som smaker ekstra godt

 

- Ca 3.500 kyr av Aberdeen Angus i Norge

 

- Kjøtt av Aberdeen Angus selges stort sett direkte fra produsenter.

 

Se  http://www.norskangus.no/

 

 

Kjøttfe

 

- 19% av kuene i Norge er ammekuer (kjøttfe) og holdes bare for kjøttets skyld.

 

- Kjøttfeproduksjon er i vekst, for 8 år siden var andelen 4%.

 

- 10 raser i Norge: Aberdeen Angus, Charolais, Dexter, Hereford, Limousin, Simmental, Belted Galloway, Tiroler Grauvieh, Highland cattle og Blonde d’Aquitaine. Veldig mange av ammekuene er krysninger mellom ulike raser.

 

- 4,6% av kjøttfe i Norge er økologiske

 

- Til sammenligning er 0,51 % av all kjøttproduksjon i Norge økologisk

 

- Størsteparten av kjøttet selges som vanlig storfekjøtt. Noe selges direkte fra produsentene, og noe som "norsk kjøttfe" fra Gilde.

 

Kilder: Debio, Statens Landbruksforvaltning og Norsk Kjøttfeavlslag

 

 

”Kefir-grepet”

 

- Økologisk landbruk er i utgangspunktet en liten nisjeproduskjon. Dersom noen produksjoner kan legges helt eller delvis om til økologisk, vil dette gjøre det enklere for produsentene og mye enklere for foredlings- og distribusjonsleddene.

 

- Landbruks- og Matdepartementet har som mål at ”en vesentlig del” av norsk lam- og saueproduksjon bør bli økologisk, derfor er det bevilget midler til prosjekt ”ØkoSau”.

 

- Krefter i Angus-laget jobber nå for at en stor del av norsk angus-produksjon skal bli økologisk

 

- Tine valgte i 2005 å gjøre all kefir økologisk, i stedet for å tilby forbrukerne en spesial-linje med øko-kefir.