Gennytt 17. oktober 2006

Nr 7-2006, årgang nr 8.

Stemningsskifte i Danmark

45% av alle dansker under 30 år kan tenke seg å kjøpe genmodifisert mat. Dansk landbruk er storforbrukere av genmodifisert dyrefôr, og snart kan bøndene ta ”GM-førerkort” og dyrke genmodifiserte planter.

 

USA fikk medhold i WTO

 

Norge: Nei takk til genmodifisert landbruk

 

50% GMO-soya i Brasil

 

Polens genteknologilov må endres

 

Kan de fattige hjelpe genmodifiserte planter?

 

***********************************

 

 

Stemningsskifte i Danmark

45% av alle dansker mellom 18 og 30 år svarer ”ja” på spørsmålet om de kan tenke seg å kjøpe genmodifiserte matvarer. Dette viser en ny meningsmåling publisert i nyhetsmagasinet Ingeniøren. Blant de spurte over 30 år vil bare 25% overveie å kjøpe genmodifisert mat.

 

- Unge er mer vant til ny teknologi. Derfor overrasker det meg ikke at de er mindre avvisende, men det bemerkelsesverdige er at forskjellen er så stor, kommenterer sosiolog ved Landbohøjskolens Center for Bioetik og Risikovurderinger, Jesper Lassen.

 

- De unge har ikke den samme kjennskapen til den meget kritiske GMO-debatten på midten av 90-tallet. Det tror jeg har stor betydning, derfor blir de kommende årene meget avgjørende. En ny kritisk debatt kan få holdningene til å skifte igjen, sier lektor ved Roskilde Universitet Eling Jelsø til Ingeniøren.

 

Noen få genmodifiserte produkter som maischips og øl har tidligere vært i salg i Danmark. I dag er alle disse produktene fjernet fra butikkhyllene pga motstand i befolkningen.

 

GM-førerkort på vei

Danske bønder som ønsker å dyrke GMOer må først ta et såkalt ”GM-førerkort”. 21 personer fra landbruksskolene, rådgivningsapparatet og biotek-industrien har nylig fullført et kurs som skal gjøre dem i stand til å utdanne danske bønder til å ta ”GM-førerkorter”. Kurset spenner fra lovgivning, forskning, håndtering av genmodifiserte planter og praktiske laboratorieforsøk med genmodifisering av vårskrineblom (Arabidopsis), melder Maskinbladet.dk.

 

Danmark er det første landet i verden med egen lov om ”sameksistens” mellom genmodifiserte og ikke-genmodifiserte planter. Kravet om ”GM-førerkort” er slått fast i loven som trådte i kraft 9. april 2005.

 

Kampanje mot GMO i fôr

Dansk landbruk er storimportør av genmodifisert soya til dyrefôr. Det er ikke krav om merking av kjøtt, melk eller egg fra dyr som har spist genmodifisert fôr. Derfor starte Økologisk Landsforening i Danmark en kampanje i februar i år med slagordet ”Økologi er din garanti – gensplejsed foder forbudt”.

 

Visjon for medisin-dyrking

Danske bønder bør dyrke genmodifiserte planter som produserer medisiner og kjemikalier, heter det i en visjon utarbeidet av det København-baserte firmaet NORD (Northern office for research and design). I følge prosjektet vil dette både bedre lønnsomheten i dansk landbruk, minske forurensningen og og frigjøre arealer til vill natur. Prosjektet har meget forseggjorte hjemmesider, men det framgår ikke av hjemmesidene hvem som har finansiert visjonen.

 

Les mer her:

Meningsmåling om genmat: http://ing.dk/article/20061012/FOEDEVARER/110130140/-1/FORSIDE

 

Om GM-førerkort: www.maskinbladet.dk/article/article_view.php?id=16280

 

Kampanje mot GMO i dyrefôr: www.okologi.dk/GMO/default.asp

 

Medisin-dyrking i Danmark: www.nord-web.dk/pharmland_2.htm

 

 

 

USA fikk medhold i WTO

Den 29. september falt dom i saken som USA, Canada og Argentina har reist mot EU-landenes 5-årige moratorium i godkjenning av nye genmodifiserte planter. WTOs dommere mener EU-moratoriet strider mot internasjonale handelsavtaler, melder nyhetsbyrået Bloomberg. Avgjørelsen er på over 1 000 sider.

 

”WTO-avgjørelsen kan skremme nasjoner fra India til Japan og Russland fra å lage strengere reguleringer av mat med genmodifiserte ingredienser”, kommenterer Bloomberg. Representanter for bioteknologi-industrien har tidligere estimert at det 5-årige moratoriet kostet amerikanske eksportører 300 millioner dollar per år.

 

Ett skritt videre

En talsperson for EUs handelskommisjonær Peter Mandelson sier til BBC at WTO-avgjørelsen vil få liten betydning, fordi moratoriet allerede er opphevet.

 

- Selv om EU har godkjent en håndfull biotek-søknader siden 2003 så har de fortsatt ikke fjernet moraoriet helt, sier USAs handelsrepresentant Susan Schwab. – Noen søknader har vært til behandling i 10 år eller mer, og søknader om mange viktige produkter blir møtt med politisk motiverte forsinkelser.

 

Ikke medhold i alt

USA, Canada og Argentina fikk ikke medhold i alle anklagene. WTO-panelet har ikke tatt stilling til om genmodifisert mat generelt er trygt eller ikke, og heller ikke om genmodifiserte produkter er ”like” de konvensjonelle produktene. Panelet stiller heller ikke spørsmålstegn ved EUs rett til å kontrollere importen av genmodifisert mat, skriver det franske nyhetsbyrået Foodnavigator

 

Organisasjonen Friends of the Earth mener at avgjørelsen viser at WTO er feil forum til å håndtere handelsrelaterte miljøsaker. – WTO har ignorert Cartagena-protokollen om biosikkerhet, som gir landene rett til å bruke føre-var-prinsippet og forby GMOer hvis man er bekymret for deres virkning på helse og miljø, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

 

Les mer her: www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=akngLxLgpn_M&refer=europe

 

www.foodnavigator.com/news/ng.asp?n=70983-wto-gm-safety

 

www.foeeurope.org/press/2006/AB_29_Sept_WTO_GMO_dispute.htm

 

 

 

Nei takk til genmodifisert landbruk

Norge: Mattilsynet har under utarbeidelse en forskrift for dyrking av genmodifiserte planter i Norge. I den forbinnelse har en rekke miljø- og landbruksorganisasjoner sendt brev til Regjeringen og Stortinget og bedt om et nasjonalt forbud mot dyrking av GMO. ”Det er bred enighet i norsk landbruk om at genmodifiserte planter er uønsket, siden helsemessige og miljømessige konsekvenser av slik dyrking er for lite undersøkt, og at dyrking av GM-planter vil kunne forurense andre planter”, heter det i brevet.

 

Kilde: www.bondelaget.no/nyheter/dbafile61520.html

 

 

 

50% GMO-soya i Brasil

Nå er det vår på den sørlige halvkule, og brasilianske soyaprodusenter holder på å bestemme seg for om de skal så genmodifisert eller ikke-genmodifisert soya. – Minst 50% av soyaavlingene denne sesongen vil være genmodifisert, sier landbruksforsker Amelio Dall Agnol til det amerikanske nyhetsbyrået MarketWatch. – Alle tegn tyder på en stor økning i dyrkingen av transgen soya, sier Agnol, som forventer at omlag 11 av 21 millioner soya-hektar blir genmodifisert soya. Brasil er verdens 2. største soyaprodusent og –eksportør etter USA. All soya i norsk margarin og dyrefôr kommer fra Brasil.

 

Kilde: http://www.marketwatch.com/ (søk på f.eks ”Agnol”)

 

 

 

Polens genteknologilov må endres

I Polen er dyrking av genmodfiserte planter forbud. Dette vil EU-kommisjonen ha slutt på, melder nyhetsbyrået Interfax. EU-kommisjonen planlegger å sende en henvendelse til polske myndigheter og forklare dem at den polske genteknologiloven ikke er forenlig med EUs regelverk.

 

Kilde: www.interfax.com/5/201897/news.aspx

 

 

 

Afrika: Kan de fattige hjelpe genmodifiserte planter?

Dette er tittelen på en artikkel i siste utgave av magasinet Review of African Political Economy. ”Bruken av genmodifisert bomull er ikke ett uttrykk for bøndenes støtte til genteknologien, men et tegn på fattige bønders mangel på valgmuligheter”, konkluderer forfatterne Harold Witt, Rajeev Patel og Matthew Schnurr.

 

GMOer har vært dyrket i Sør-Afrika siden 1998. Denne sesongen dekker genmodifisert bomull, mais og soya over 609 000 hektar, i følge nyhetsbyrået Reuters.

 

Link til sammendrag av artikkel:

www.roape.org/cgi-bin/roape/show/10908.html

 

 

******************************************

 

 

GENNYTT er et gratis nyhetsbrev om mat og genteknologi, og sendes ut to ganger hver måned. Ansvarlig redaktør er Marit Bendz. Vikar for denne utgaven er Marte Rostvåg Ulltveit-Moe.

 

GENNYTT utgis av magasinet Ren Mat. Nyhetsbrevet finansieres ved kronerulling. Grønn Hverdag (www.gronnhverdag.no) har gitt økonomisk støtte til GENNYTT i september.

 

Send gjerne GENNYTT videre til andre du synes bør motta nyhetsbrevet. GENNYTT fra og med 15. september 2006 legges ut her: www.oikos.no/renmat

 

Tips, adresseforandringer m.v kan sendes til gennytt@oikos.no