GENNYTT 2006

8. årgang, fra og med september 2006

 

GENMAT I NORGE OM TI ÅR?

Truleg vert det uråd å hindre import til Norge av mat som inneheld GMO,seier norske ekspertar. Det ser ut til at genmanipulerte gen er ustoppelege, anten dei er i laks, eple eller ris. Men EU-landa er splitta i synet på dyrking av genmodifisert potet, og kan ikkje einast om Austerrike har lov til å forby import av to typar genmodifisert mais.

 

Les om dette og mykje meir i Gennytt frå 15. desember 2006

 

 

ULOVLEG RIS VERT GODKJEND

Avsløringa av at ris frå USA var ureina med ulovleg GMO, har fått mange konsekvensar rundt om i verda. USA møter importforbodet i mellom anna EU med å godkjenne risen som menneskeføde. To av dei største risprodusentlanda i Asia har forbode all dyrking av GMO-ris for å møte den aukande etterspurnaden etter garantert konvensjonell ris.

 

Les om dette og mykje meir i Gennytt fra 1. desember 2006.

 

 

GENNYTT 15.november 2006

Mattilsynet har stramma inn dei nasjonale tiltaka for å hindre sal av ulovleg genmodifisert ris. Tilsynet reknar med at importørane har funne andre leverandørar og heilt unngår ris frå USA.

 

I Sverige er det ein stor debatt om GMO-frie soner, og om kven som har ansvaret når GMOar kjem på avvege.

 

Les heile nyhetsbrevet her.

 

 

GENNYTT 1. november 2006

Firmaet DLF-trifolium har fått tillatelse til de første danske feltforsøkene med genmodifisert gras. Britiske myndigheters forslag til hvordan hindre gen-forurensning får skarp kritikk. GENNYTT nr 8 inneholder også nyheter om GMO-utvikling i blant annet Kenya, Uganda, Mexico, Argentina og India.

 

Les hele nyhetsbrevet her.

 

 

GENNYTT 17. oktober 2006

Stemningsskifte i Danmark: 45% av alle dansker under 30 år kan tenke seg å kjøpe genmodifisert mat, og dansk landbruk har blitt storforbrukere av genmodifisert dyrefôr. GENNYTT melder også om reaksjonene på at WTO ga USA medhold i gen-striden med EU.

 

Les hele nyhetsbrevet her.

 

 

GENNYTT 2. oktober 2006

Ulovlig amerikansk genris funnet hos hos Toro og Real Turmat, EU godkjenner en ny type genmodifisert oljeraps og jobber med en merkeordning for GMO-fri mat, og i Danmark er Etisk Råd splittet i synet på genspleisa planter.

 

Les hele nyhetsbrevet her.

 

GENNYTT 15. september 2006

Britiske forbrukarar har ete forboden genmodifisert ris frå USA i fleire månader, om ikkje år. Importen er no stoppa av EU-kommisjonen. Samtidig er det funnen giftig, genmanipulert ris frå Kina i europeiske butikkar, og og professor Ian F. Pryme ved Universitetet i Bergen trur at den farlege risen også er komen til Norge.

 

Les hele nyhetsbrevet her.