Gennytt 20. juni 2007

Nr. 12 - 2007, årgang 9.

 

- Det trengs større buffersoner ved dyrking av genmodifiserte planter enn

britiske myndigheter har regnet med. Årsaken er ny forskning som viser at

vindretning har betydning for genspredning.

 

- Svensk riksrevisjon kritiserer myndighetenes GMO-håndtering.

 

- EU tillater 0,9% GMO i økologisk mat


 

 

Sjokk! Vind sprer pollen!

 

Forskere ved Universitetet i Exter har påvist at vindretning har betydning

for spredning av pollen. Dette har konkret betydning for hvor store

buffersoner som må til for å hindre genspredning til åker hvor det ikke

dyrkes genmodifiserte planter.

 

- Med en gang man tillater dyrking av genmodifiserte planter vil de

forurense andre åkre. Det eneste spørsmålet er hvordan man kan minimere

forurensningen ned til påkrevd grenseverdi, sier forsker Martin Hoyle til

avisa The Daily Mail.

 

Forskere som har arbeidet med genspredning har tidligere ikke tatt hensyn

til effekten av vind. Den britiske regjeringen har foreslått en buffersone

på 110 meter rundt åkre med genmodifisert mais. Resultatene fra

Universitetet i Exter tyder på at buffersonen bør være 7 eller 8 ganger

større for å ha den ønskede effekten.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=

459067

 

=459067&in_page_id=1770> &in_page_id=1770


 

 

Sverige: Riksrevisjonen kritiserer GMO-behandlingen

 

Riksrevisjonen i Sverige har undersøkt om myndighetene har klart å holde en

god balanse mellom det teknisk mulige og det etisk og miljømessige

anstendige. Svaret er nei, i følge en pressemelding fra riksrevisjonen.

 

- Spørsmålet om genmodifiserte organismer vekker ofte uro i befolkningen.

(...)Det er viktig at ansvarlige myndigheter i sin behandling følger reglene

og legger større vekt på etiske og miljømessige vurderinger enn man hittil

har gjort, sier ansvarlig riksrevisor Lennart Grufberg.

 

Riksrevisjonen etterlyser blant annet regler for å hindre

uønsket genspredning, og regler for erstatningsansvar dersom spredning

likevel skjer.

 

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____1094.aspx

 

Livsmedelekonomiska institutet i Lund i Sverige slapp i april ut en rapport

som viser at det vil være lønnsomt for svenske bønder å dyrke genmodifisert

raps, mais, potet og sukkerbete. Instituttet tar forbehold om at kostnaden

ved å oppfylle svensk regelverk angående ”sameksistens” er umulig å beregne

fordi regelverket ikke er ferdig.

 

http://www.sli.lu.se/press_detail.asp?activity_id=112


 

 

EU tillater GMO i økomat

 

Opp til 0,9% innblanding av genmanipulerte organismer blir tillatt i

økologisk merket mat.

 

EUs nylig vedtatte økologiforordning trer i kraft 1. januar 2009. Reglene

blir også gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Den mest omstridte delen av

økologi-forordningen er punktet om GMO-innblanding.

 

Genmanipulerte organismer er ikke tillatt brukt i økologisk produksjon, men

EU-ministrene har valgt å sette grenseverdien for ”utilisiktet og

uunngåelig” innblanding til 0,9% av produktet.

 

- Økologiske bønder vil få stigende problemer med å holde sin produksjon

GMO-fri, raser Helen Holder fra miljøorganisasjonen Friends of The Earth.

- Det er veldig fristende å si at økologisk landbruk har nulltoleranse for

GMO, men det ville ikke fungere i praksis, sier EUs landbrukskommisjonær

Mariann Fisher Boel til avisa The Guardian. – Hvis man helt skulle unngå

innblanding av GMO ville det bli så dyrt å produsere økologisk mat at

markedet i praksis ville falle sammen.

 

Et flertall i EU-parlamentet ba tidligere i vår om 0,1% grense for

GMO-innblanding i økologisk mat (se GENNYTT nr 8-2007). Dette ble ikke tatt

til følge av kommisjonen.

 

http://environment.guardian.co.uk/food/story/0,,2101761,00.html


 

 

Ny regjering vil ha GMO-fritt Irland

 

Partiene De Grønne og Fianna Fail er i forhandlinger om å danne en ny irsk

koalisjonsregjering. Partiene er nylig blitt enige om å ”forhandle for å

gjøre hele Irland til en GMO-fri sone”.

 

http://www.gmfreeireland.org/news/index.php


 

 

EU må importere mer genmat

 

EU må akseptere mer genmodifisert mat, for å unngå nye anklager i WTO om

handelsbarrierer. Dette sier EUs handelskommisjonær Peter Mandelson til

nyhetsbyrået Bloomberg.

 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085

 

pe> &sid=a_Wlyg1.BX_Q&refer=europe


 

 

USA: Slutt på delstats-forbud?

 

Forslaget til ny landbrukslov fra landbrukskomiteen i Representantenes Hus

vil gjøre det umulig for delstater og lokale myndigheter å forby produkter

som er blitt godkjent på føderalt nivå. Dette rammer lokale forbudt mot

dyrking av genmodifiserte organismer, men også forbud mot melk fra

hormonbehandlede kuer, og byen Chicagos forbud mot salg av gåselever av

dyrevernhensyn.

 

http://environmentalcommons.org/federal-preemption-2007.html


 

 

Nye gmoer på blokka: Fugleinfluensa-fri kylling

 

Australske forskere ved CISRO jobber på spreng for å lage en genmodifisert

kylling-rase som er immune mot den farlige varianten av fugleinfluensa.

Forsøkene vil ta opp til fem år, melder den australske avisa News Limited.


 

 

Sukkerrør med mer sukker

 

Forskere ved University of Queensland, Australia, jobber med å genmodifisere

sukkerrør til å ha høyere sukkerinnhold, for å få til en mer effektiv

produksjon av biobrensen. Problemet er at sukkerrør – som har fire ganger så

mange gener som mennesker – stadig skrur av gener slik at genmodifiseringen

ikke virker. Kilde: Australian Broadcasting Corporation, Australia.


 

 

Genmodifisert kål klar for feltforsøk

Genmodifiserte varianter av blomkål, brokkoli, hodekål og grønnkål skal nå

dyrkes i feltforsøk på New Zealand. Kålplantene er tilført et Bt-gen som

koder for resistens mot ulike insekter. New Zealand Institute for Crop and

Food Research er ansvarlig for forsøkene, melder Environmental Risk

Management Authority i en pressemelding.


 

 

 

GENNYTT er et gratis nyhetsbrev om mat og genteknologi, og sendes ut to

ganger hver måned. Ansvarlig redaktør er Marit Bendz. Vikar for denne

utgaven: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (marterum@oikos.no ) GENNYTT utgis av

magasinet Ren Mat. Nyhetsbrevet finansieres ved kronerulling. Ren Mat har

finansiert GENNYTT i juni 2007.

 

 

Tips, adresseforandringer m.v kan sendes til gennytt@oikos.no.

 

Neste utgave av GENNYTT kommer 1. august. God sommer!