Ren Mat anbefaler følgende lenker:

De viktigste øko-sidene i Norge:

 

Hjemmesidene til Oikos – Økologisk Landslag

http://www.oikos.no/

 

 

Agropub har nyheter og bakgrunnsartikler om økologisk landbruk i Norge

http://www.agropub.no/

 

 

Kontrollorganet Debio kan alt om øko-regelverket og øko-utvikling.

http://www.debio.no/

 

 

Grønn Hverdag har de praktiske tipsene for deg som ønsker å leve miljøvennlig

http://www.gronnhverdag.no/

 

 

Miljønytt overvåker norske nettaviser og lager oversikt over alle miljøsakene. Klikk på et av nøkkelordene på toppen av sida.

http://www.miljonytt.no/

 

 

Økologisk utdannelse:

Her er noen av alternativene i Norge:

 

VIDEREGÅENDE:

 

Sogn jord- og hagebruksskule Aurland i Sogn og Fjordane

http://www.sjh.vgs.no/

 

Norges eneste heløkologiske landbruksskole! Her kan du ta fordypning i økologisk landbruk og gartnernæring. Det økologiske skolegårdsbruket er den sentrale undervisningsarenaen. Elevene skal etter endt utdanning kunne drive allsidig produksjon av matvekster og husdyrprodukt etter økologiske prinsipp.

 

 

Fyresdal videregående steinerskole  (omtalt i Ren Mat nr 1-09)

Fyresdal i Telemark

http://www.fyresdal.steinerskolen.no/

 

For mer om Steinerskole-tilbudet på videregående trinn i Norge: http://www.steinerskolen.no/

  

 

Skjetlein landbruksskole - Trondheim

http://www.skjetlein.vgs.no/

 

Her kan du ta fordypning innen økologisk plante- og husdyrproduksjon. All produksjon av melk og korn ved skolegårdsbruket er økologisk, i tillegg til saueholdet. Skolen produserer 250 tonn melk på årsbasis i robotfjøs. I samarbeid med Coop-butikken på Orkanger (en trendsettende butikk innen øko i Trøndelag) lærer elevene dessuten hvordan det siste leddet ut mot forbruker fungerer. 

 

 

Jønsberg landbruksskole - Stange i Hedmark

http://www.jonsberg.vgs.no/

 

Her kan du ta fordypning i økologisk husdyrhold og plantedyrking. Tre fjerdedel av skolens dyrkede areal er lagt om til økologisk drift. Elevene følger maten fra jord til bord.

 

 

FOLKEHØGSKOLE:

 

Fosen folkehøgskole - Rissa i Sør-Trøndelag

http://www.fosen.fhs.no/

 

Fosen er den eneste folkehøgskolen med eget gårdsbruk. Alle elevene deltar i innhøstingen, og kjøkkenet er Debio-godkjent. I tillegg har skolen to økolinjer for elever som er spesielt interesserte: Økologisk jordbruk (driver gården) og Øko-pilot (et miljøstudium).

 

 

Sund folkehøgskole - Inderøy i Nord-Trøndelag

http://www.sund.fhs.no/

 

Fra og med høsten 2009 starter Sund folkehøgskole ei ny miljølinje hvor økologi og ressursforvaltning er hovedinnhold. Målet er å øke innsikten i global økologi, klimakrise og menneskets framtid. 

 

 

 HØYERE UTDANNING:

 

UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap)

Ås i Akershus

http://www.umb.no/

 

Her kan du ta innføringskurs i økologisk landbruk på grunnivå, eller du kan gå hele veien til mastergrad i agroøkologi. Mastergradstudiet er lagt opp for å knytte sammen praksis og teori. Studentene blir sendt ut i åkeren for å snakke med bønder fra dag én, og bønder blir hentet inn som gjesteforelesere. Studentene kommer fra hele verden, fra Sri Lanka til Canada, rekruttert både fra u- og i-land. UMB tilbyr også nettstudier.

 

 

HiBO (Høgskolen i Bodø)

http://www.hibo.no/

 

Høgskolen har ansatt to nye professorer og er godt i gang med å bygge opp en øko-avdeling. Her har du flere muligheter. Økologi inngår i flere studier. Du kan blant annet ta en internasjonal bachelor i biologi hvor minimum 40 studiepoeng er viet økologi, eller du kan studere økologisk økonomi ved Handelshøyskolen (hele siste året av mastergradstudiet i økonomi er viet økologisk økonomi). Handelshøyskolen har ligget i forkant på dette feltet helt siden 1993 og har utdannet 200-300 økologiske økonomer.

 

 

HiHM (Høgskolen i Hedmark) - Studiested: Hamar

http://www.hihm.no/

 

Her kan du ta bachelor i økologisk landbruk, et framtidsrettet landbruk som tar hensyn til miljø og marked. Mange studenter med denne utdanningen jobber som landbruksrådgivere, lærere eller bønder. Undervisningen er en blanding av teori og praksis, sistnevnte på Blæstad gård like utenfor Hamar. Eventuelt kan du ta et årsstudium i økologisk landbruk; et deltidsstudium over to år, som er nett- og samlingsbasert.

 

 

HiT (Høgskolen i Telemark) - Studiested: Bø

http://www.hit.no/

 

Her kan du ta bachelor i økologi og naturressurser. Dette er studiet for deg som ønsker en utdanning med fokus på vern av naturområder, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressursene, økoturisme og økologisk arealplanlegging. Feltkurs og ekskursjoner er en del av studieopplegget.

 

 

PRAKTIKANT:

 

 APØG (Arbeid på økologisk gård)

http://www.biodynamisk.no/

 

APØG er et tilbud til unge som ønsker å delta i arbeidet og livet på en øko-gård. Ordningen er et samarbeid mellom Biologisk-dynamisk forening og Oikos. For noen er APØG et ledd i en landbruksutdannelse, for andre er det en studiepause og et møte med den praktiske hverdagen i et øko-fjøs. Opplegget er fordelt over fem samlinger i løpet av året.

 

 

PÅ NETTET:

 

I tillegg til at flere av høyskolene i landet tilbyr nettstudier, kan du sjekke ut nettsidene til Bioforsk jord og miljø (http://www.bioforsk.no/ ). Her kan du blant annet ta et nettstudium i naturbaserte avløpsordninger. I kurset ledes du gjennom 14 leksjoner. Hver leksjon tar cirka 30 minutter og består av tekst, bilder og en øvingsoppgave. Du gjennomgår leksjonene i ditt eget tempo og når det passer for deg.

 

 

Ymse øko-sider:

 

Året rundt i øko-hagen: Gjør-det-selv-tips fra den danske Landsforeningen Praktisk Økologi

http://www.havenyt.dk/

 

 

Øko-aksjonisme for barn: Miljøagentene informerer den oppvoksne slekt om at økomat er kjempelurt

 http://www.miljoagentene.no/

 

 

Ut av landet:

 

Øko-nyheter fra Danmark finner du hos Økologisk Landsforening:

http://www.okologi.dk/

 

 

Øko-nyheter fra Sverige finner du hos Ekologiska Lantbrukarna:

http://www.ekolantbruk.se/

 

 

Den britiske organisasjonen Soil Association har fyldige hjemmesider med øko-nyheter og bakgrunnsstoff

http://www.soilassociation.org/