Hva er det du spiser?

Mat og helse handler ikke bare om de individuelle valgene.

  

Av Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Anmeldelsen stod på trykk i Ren Mat nr 6-2007

 

 

To av nestorene i den danske økobevegelsen, Ane Bodil Søgaard og Troels V. Østergaard, har begått ei bok om økologi, mat og sunnhet. Bokas tema er utelukkende de tarmegoistiske begrunnelsene for å spise økologisk mat - det er bra for DEG.

 

"Man burde ikke tale om melk og øko-melk", heter i forordet. "Det er øko-melka som er riktig melk. Den skal derfor hete melk. Den konvensjonelle kunne man så kalle pesticid-melk". Og dermed er tonen satt.

 

Forfatterne bruker første kapittel på å dissekere begrepet "livsstilsykdommer". De mener at dette ordet legger skylden på ofrene for deres egne sykdommer, selv om de ikke har noe skyld for radioaktiv stråling, sprøytemidler, kjemikalier og kvalitetsnedgangen på konvensjonell mat. Det er heller ikke spesielt rimelig at matvareindustrien har lov til å reklamere for alle mulige usunne produkter, samtidig som samfunnet peker nese til dem som har vært så dumme å kjøpe disse produktene og blitt tjukke av dem.

 

De filosofiske betraktningene rundt mat og helse er definitivt bokas styrke. Det argumenteres for eksempel svært overbevisende om hvorfor det ikke lar seg gjøre å lage et vitenskapelig forsøk som en gang for alle fastslår om økologisk mat et sunnere enn den konvensjonelle. Forskerne har "kikkertsyn" og kan ikke fokusere på mer enn en eller noen få ting om gangen. Og storskala fôringsforsøk med mennesker er verken praktisk gjennomførbart eller etisk forsvarlig.

 

Selvsagt har du et ansvar for å spise sunt, ferskt og økologisk. Men mat og helse handler ikke bare om de individuelle valgene. Forfatterne fremlegger derfor sine sunnhetspolitiske krav i slutten av boka. For å oppfylle prinsippet om at forurenserne skal betale, så må økologisk mat være billigere enn den uøkologiske. Og et brusmonopol kunne ha like gode effekter på folkehelsa som det vinmonopolet danskene misunner oss.

 

Boka skjemmes desverre av en nesten gjennomført mangel på kilder og referanser. Søgaard og Østergaard strør om seg med "nyere forskning har vist at" og "en dansk forsker har funnet ut". Det er en helt unødvendig svekkelse av duoens arbeid at man ikke har tatt seg tid til å lage en skikkelig referanseliste.

 

 

Hvad er det du spiser?

Av Ane Bodil Søgaard og Troels V. Østergaard

Hovedland forlag (Danmark), 2007