TINE skal tredoble produksjonen av økologisk melk

Konsernstyret i TINE har i dag vedtatt flere tiltak som skal øke produksjonsvolumet av økologisk melk fra dagens 2 % til 6 % i 2012. – Dette er i tråd med våre overordnede strategier og viktig for å møte den økte etterspørselen fra forbrukerne, sier konserndirektør Bjørg Bruset.


Pressemelding fra TINE 15/11-07– Vi merker økende interesse for økologiske produkter og et synlig økt miljøengasjement tilsier at denne trenden vil fortsette. De tiltakene vi i dag har vedtatt, skal bidra til at TINE klarer å imøtekomme denne etterspørselen, sier Bruset.

TINEs økologiske strategi frem til i dag har vært basert på et mål om 4 % økologisk melk skulle være økologisk innen 2010. Dette er bakgrunnen for at Konsernstyret har besluttet å iverksette flere tiltak. Blant annet opphører dagens klyngesystem fra 1. januar 2008. Dette betyr at det nå satses økologisk over hele landet i stedet for i avgrensede områder (klynger). I tillegg skal alle produsenter få en merpris på økologisk melk på 60 øre per liter, også i karenstiden på 6 måneder. Karenstid er tiden det tar å få godkjent melken som økologisk. Hele omleggingen fra konvensjonell produksjon til økologisk kan ta inntil tre år.

– Samlet sett håper og tror vi at dette vil bidra at flere av TINEs melkeprodusenter legger om driften til økologisk. Dette vil forbrukeren merke gjennom et større utvalg på økologiske produkter, sier Bjørg Bruset.

Følgende vedtak er fattet av Konsernstyret i TINE Gruppa i dag, 15. november:
• Klyngesystemet opphører fra 1.1.2008.
• Ordningen med leveranseavtaler opprettholdes. Fram til det markedsmessige behovet for økologisk melk er dekket, gis alle debio-godkjente medlemmer, rett til leveranseavtale. Leveranseavtale gir rett til en merpris på 60 øre pr. liter, og rett, men ikke plikt for TINE til å anvende melken til økologiske produkter.
• Lønnsomhetsberegninger avgjør om melken fra alle med leveranseavtale skal hentes som økologisk melk og anvendes til økologiske produkter.
• I en framtidig situasjon med eventuell stor overproduksjon av økologisk melk, kan inngåelse av nye leveranseavtaler stoppes.
• For å gi et ekstra signal om at markedet og TINE ønsker flere økologiske kumelkprodusenter betales merprisen også i karenstiden - dvs. 6 mnd ekstra
• Evt. leveranseavtaler med økologisk geitmelkprodusenter vurderes utefra markedsmuligheter og lønnsomhet.
• TINE setter som mål at 6 % av mottatt kumelk i 2012 skal være økologisk.
• Strategien/tiltakene vurderes og evalueres høsten 2009