10%-klubben

Oikos har gjort beregninger på hvor mange kommuner i Norge som har nådd målet om 10 % økologisk landbruksareal. 58 kommuner har nå mer enn 10 % økologisk areal.


Stortingsmelding nr 19 (1999-2000) setter som mål at 10 % av landbruksarealet i Norge skal være økologisk innen 2010. Økologisk landbruk bygger på føre-var prinsippet og er en miljøvennlig driftsform som tar hensyn til dyrevelferd, bruk av lokale ressurser og kvalitet.

Oikos gratulerer de kommuner som har nådd 10 %-målet! Alle kommuner som har nådd målet, mottar et diplom fra Oikos. Samtidig vil vi oppfordre kommunene til å aktivt arbeide for en videre omlegging av landbruksarealet til økologisk, og selv bidra til å øke etterspørsel og forbruk av økologisk mat i lokalmiljøet.

Mer info

Se diplomet her.

Disse kommunene har over 10 % økologisk landbruksareal:

 

2003

2004

2005

2006

2007

 

pr 31.12

pr 31.12

pr 31.12

pr 31.12

pr 31.12

Østfold

 

 

 

 

 

Hvaler

19,8

24,8

26,3

26,5

26,2

Rømskog

12,4

13,5

13,6

13,5

13,2

Sarpsborg

-

-

-

-

10,2

 

 

 

 

 

 

Akershus

 

 

 

 

 

Bærum

10,1

12,3

12,8

12,4

12,9

Rælingen

12,8

17,2

20,0

22,4

29,4

Hurdal

13,1

13,2

10,0

-

-

Asker

-

10,9

12,0

12,5

14,3

Eidsvoll

-

10,1

12,0

12,7

13,1

 

 

 

 

 

 

Oslo

 

 

 

 

 

Oslo

-

-

11,9

15,5

11,3

 

 

 

 

 

 

Hedmark

 

 

 

 

 

Tolga

10,8

11,4

12,8

12,2

16,4

Tynset

-

-

-

-

11,6

 

 

 

 

 

 

Oppland

 

 

 

 

 

Etnedal

11,2

11,3

11,6

12,4

12,5

Nordre Land

10,1

-

10,5

11,4

12,3

Jevnaker

-

-

10,8

13,5

14,6

Vang

-

-

-

10,1

-

 

 

 

 

 

 

Buskerud

 

 

 

 

 

Gol

13,8

16,6

17,8

17,7

15,4

Hemsedal

-

12,9

13,1

12,8

12,1

Krødsherad

10,7

11,0

10,9

12,4

12,7

Flesberg

-

16,9

16,2

20,2

19,3

Rollag

12,6

12,5

12,2

-

-

Nore og Uvdal

11,4

11,0

-

10,0

-

Kongsberg

-

12,1

11,4

12,2

14,1

Modum

-

12,0

10,4

11,3

11,5

Sigdal

-

-

10,8

10,6

12,4

Lier

-

-

10,0

10,8

13,1

 

 

 

 

 

 

Vestfold

 

 

 

 

 

Horten

11,0

11,4

11,4

11,8

11,5

Tjøme

10,6

16,2

16,1

18,7

29,0

Sande

-

-

10,7

13,1

14,1

 

 

 

 

 

 

Telemark

 

 

 

 

 

Skien

16,2

16,2

17,8

17,6

17,6

Hjartdal

12,8

13,6

12,0

10,7

-

Seljord

-

-

-

10,7

12,0

Fyresdal

12,5

13,7

11,4

15,8

16,4

Kragerø

-

-

-

10,0

-

 

 

 

 

 

 

Aust-Agder

 

 

 

 

 

Iveland

-

-

-

10,2

-

Valle

-

-

-

15,4

15,1

 

 

 

 

 

 

Vest-Agder

 

 

 

 

 

Åseral

11,0

10,7

10,6

-

10,8

Lyngdal

-

12,0

12,3

13,5

13,8

 

 

 

 

 

 

Sogn og Fjordane

 

 

 

 

 

Balestrand

12,6

13,3

14,3

11,0

15,5

Aurland

14,2

15,9

16,0

16,1

16,8

Selje

11,6

-

-

-

11,6

Flora

-

11,0

12,7

11,5

13,2

 

 

 

 

 

 

Møre og Romsdal

 

 

 

 

 

Sykkylven

14,8

17,7

17,4

17,7

18,4

Midsund

-

-

-

-

11,8

 

 

 

 

 

 

Sør-Trøndelag

 

 

 

 

 

Frøya

20,9

16,3

20,5

19,8

20,3

Holtålen

27,3

27,7

31,4

32,6

34,8

Midtre Gauldal

11,1

11,3

10,9

11,1

11,5

Melhus

14,9

15,5

16,2

16,1

16,7

Skaun

13,6

14,1

14,9

15,5

17,0

Tydal

12,9

13,8

12,4

13,7

15,6

Agdenes

-

14,1

17,2

17,2

20,2

Rissa

-

-

10,3

14,3

15,1

Bjugn

-

-

-

-

14,2

 

 

 

 

 

 

Nord-Trøndelag

 

 

 

 

 

Høylandet

-

-

10,6

11,8

16,8

Røyrvik

-

-

10,1

-

16,2

Namdalseid

-

-

-

-

14,4

Leksvik

-

-

-

-

12,7

 

 

 

 

 

 

Nordland

 

 

 

 

 

Vevelstad

-

-

-

23,9

19,7

Vefsn

-

-

10,7

11,3

11,0

Nesna

14,1

14,4

15,5

18,8

19,1

Hamarøy

12,9

12,5

12,9

12,8

13,3

Tjeldsund

-

-

10,3

11,2

10,6

Gildeskål

-

-

11,7

11,6

22,1

Bindal

-

-

-

-

10,6

Øksnes

-

-

-

-

10,4

 

 

 

 

 

 

Troms

 

 

 

 

 

Karlsøy

-

-

-

11,5

19,8

 

 

 

 

 

 

Antall kommuner

30

37

48

52

58Fylkesoversikt (pr 31.12.2007)

Fylke % økologisk areal
Østfold 4,7
Akershus 4,5
Oslo 11,3
Hedmark 5,3
Oppland 3,6
Buskerud 8,0
Vestfold 4,4
Telemark 7,6
Aust-Agder 3,7
Vest-Agder 5,1
Rogaland 0,8
Hordaland 2,6
Sogn og Fjordane 4,2
Møre og Romsdal 4,2
Sør-Trøndelag 8,6
Nord-Trøndelag 6,3
Nordland 5,4
Troms 2,9
Finnmark 1,9


Bakgrunn for tallene 2007:
Oikos har nå sjekket areal, både totalt landbruksareal og økologisk+karensareal i samtlige kommuner. Totalt landbruksareal i kommunen pr 31.07.2007, hentet fra SLF. Økologisk+karensareal, hentet fra Debio pr 31.12.2007.

Bakgrunn for tallene 2006:
Oikos har nå sjekket areal, både totalt landbruksareal og økologisk+karensareal i samtlige kommuner. Totalt landbruksareal i kommunen pr 31/7-06, hentet fra SLF. Økologisk+karensareal, hentet fra Debio pr 31/12-06.

Bakgrunn for tallene 2003:
Statistisk Sentralbyrå med tall fra Statens Landbruksforvaltning har beregnet antall kommuner som nådde 10%-målet ved å legge til grunn antall daa det har blitt søkt om økologisk produksjonstilskudd for i forhold til totalt landbruksareal i kommunen. Dette var pr 1/7-03. Oikos har justert dette i forhold til faktisk godkjent økologisk areal av Debio pr 31/12-03.

OIKOS har ikke undersøkt alle kommunene i landet, men tatt utgangspunkt i de kommuner som Statistisk Sentralbyrå fant hadde tilnærmet 10% økologisk areal pr 31/7-03. Det kan derfor hende at det finnes noen kommuner som de siste to årene har hatt en stor økning i økologisk areal som ikke er med på denne oversikten.

Bakgrunn for tallene 2004:
De samme kommunene som i 2003 var i nærheten av å ha 10 % økologisk landbruksareal er også blitt justert for godkjent økologisk areal av Debio pr 31/12-04. Totalt landbruksareal i kommunen for 2004 er pr 31/7-04, hentet fra SLF. Tallene fra SLF er foreløpige.

Bakgrunn for tallene 2005:
De samme kommunene som i 2003 var i nærheten av å ha 10 % økologisk landbruksareal er også blitt justert for godkjent økologisk areal av Debio pr 31/12-05. Totalt landbruksareal i kommunen for 2005 er pr 31/7-05, hentet fra SLF. Tallene fra SLF er foreløpige.