Veien videre

Hva kan kommunene gjøre for å videreutvikle økologisk produksjon og salg av økologiske varer?