Arbeid på økologisk gård (APØG)

Oikos og Biologisk-dynamisk Forening samarbeider om formidling av praktikantplasser på økologiske gårder i Norge.

Vi holder nå på å revidere hele ordningen og inviterer aktuelle bønder til å melde sin interesse.


Formidlingen skjer i dag ved at praktikanter fra mange land får tilsendt dagens APØG-liste. Der finner de en enkel informasjon om hver enkelt gård og tar selv kontakt med vertsgårdene for å få til en avtale. Revidert liste vil i framtiden bli lagt ut på våre hjemmesider og det vil bli utarbeidet standard-avtaler som grunnlag for forenklede godkjenningsprosedyrer i Utlendingsdirektoratet på lik linje med formidlingsorganisasjonen Atlantis.

For all forespørsel angående APØG-ordningen, ta kontakt med:

Biologisk-dynamisk Forening
v/ Erik Evenrud
Engav. 5, 2312 Ottestad
E-post: biodynfo@frisurf.no, telefon: 62 57 74 00


WWOOF - Around the World
Hvis du er på utkikk etter en kortere (ubetalt) sommerjobb på en økologisk gård, i Norge eller i utlandet kan du prøve WWOOF - World Wide Opportunities on Organic Farms

>> www.wwoof.org