Lenker

Forskning/utdanning

Høgskolen i Hedmark, avd. LNB Blæstad
Bioforsk (tidligere Jordforsk, Planteforsk og NORSØK)
Bioforsk Økologisk (tidl. Norsk Senter for økologisk landbruk, NORSØK)
Matforsk
Sogn Jord- og hagebruksskule (SJH)
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) (tidligere Norges Landbrukshøgskole)
Andre skoler med utdanningstilbud innen økologisk landbruk

Miljøorganisasjoner

Miljøagentene (tidl. Blekkulfs Miljødetektiver)
Grønn Hverdag
Idebanken
Miljøvernforbundet
Natur og Ungdom
Naturvernforbundet
Regnskogfondet

Statlige institusjoner

LMD, Landbruks- og matdepartementet
Mattilsynet
SLF, Statens landbruksforvaltning
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet

Faglag

Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Utenlandske lenker

Bioland, Tyskland
CUL: Centrum för uthålligt lantbruk, Sverige
Ekologiska Lantbrukarna, Sverige
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)
KRAV, Sverige
Soil Association, Storbritannia
Sustainable Development Research Centre
Økologi.dk, Danmark
Økologisk Landsforening, Danmark

Annet

Agropub
Alt-om-økologi

Andelslandbruk
Biologisk-dynamisk Forening
Bondens Marked
Debio
ECEAT: Europeisk senter for økologisk jordbruksturisme
ECOCommerce
Etiskforbruk.no: Tips om forbruk som ikke skader miljø eller mennesker
Fn-sambandet
Fokhol Gård
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Godt Brød (Utsalgssteder i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim)
Hurdalsjøen Økologiske Landsby
Landbrukets forskningsringer (LFR)
Miljøhuset G9
Norges Forskningsråd
Norsk Øko-Urt BA
Ren Mat
Sofiestiftelsen
Skolematens venner
Utviklingsfondet
Økofrø: Nasjonalt pilotprosjekt økologisk formeringsmateriale
Økofrø: Økologiske såvarer
Økologipartner.no
Økologisk Skolefrukt AS: Økologisk skolefruktordning
Økopomorka