Hvorfor økologisk landbruk?

På denne siden vil vi presentere stoff som forklarer hva økologisk landbruk er og hvorfor vi ønsker utvikling av økologisk landbruk på verdensbasis. Noe av stoffet vil være generelt og lettfattelig, annet vil være av mer faglig karakter.

Prinsippene for økologisk landbruk
Prinsippeene for økologisk landbruk består av helseprinsippet, økologiprinsippet, rettferdighetsprinsippet og varsomhetsprinsippet. De ble vedtatt av IFOAM i 2005.

Du kan lese mer om prinsippene og laste dem ned her.


Les også:

Faktaark om økologisk landbruk
Spesifikk informasjon i forhold til energi, klima, ulike produkter osv. Utarbeidet av Bioforsk Økologisk

Økologiske merker i Norge og Europa
Godkjenningsmerker for økologiske produkter

Økologisk....organisk.....biologisk
En forklaring av begreper

Hva er forskjellen mellom økologisk og konvensjonell drift?
Artikler og tabeller fra Ren Mat 2006. Forskjellige tema, slik som melk, kjøtt etc.

Oikos i verden (pdf-dokument)
Prinsipprogrammet til Oikos som også har en inngående forklaring av de økologiske prinsipper

Økologisk landbruk er fremtidsrettet landbruk
Kortfattet tekst om økologisk landbruk