Norske økologiske urter: Spennende smaker for velbehag og god helse


I 2005 fikk Oikos midler fra Statens landbruksforvaltning for å lage informasjonsmateriell om norske, økologiske urter. Resultatet finner du under i form av en brosjyre, en plakat (begge i pdf-format) og en oversikt over urteprodusenter i Norge. Pdf-filene kan lastes ned og printes ut, dersom du ønsker.

Vet du om andre produsenter som kan stå i oversikten, ta kontakt med oss, så legger vi inn informasjonen. Det er et krav at gården er Debio-godkjent.

Oversikt over norske økologiske urteprodusenter

Se her.

Brosjyre

”Norske økologiske urter: Spennende smaker for velbehag og god helse” (pdf-format)
Se her.

Plakat

”Norske økologiske urter: Spennende smaker for velbehag og god helse” (pdf-format)
Se her.