NYHETSBREV NR 37/07 FRA OIKOS

NYHETSBREV 22. NOVEMBER 2007

Trondheim med stort økomål
Formannskapet i Trondheim kommune vedtok denne uka å trappe opp bruken av økologisk mat på produksjonskjøkken i kommunen til 30 % i 2011. I vedtaket heter det også at 20 % flere skoler, SFO og barnehager skal tilby økologisk frukt og grønnsaker/mat i 2011 i forhold til 2007. Rådmannen mener at økologisk matproduksjon bidrar til å redusere skadelige virkninger på naturmiljøet og at det fremmer biologisk mangfold, heter det i saksdokumentet til Formannskapet.

Kilde: www.trondheim.kommune.no, 20/11-07
http://193.214.228.49//k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256F3B0026C93AC12573930031EF19?opendocument&frame=yes


Økologisk melk beskytter mot allergi
Mødre som drikker økologisk melk under graviditeten og i ammeperioden, beskytter barnet for eksem, astma og annen allergi. Dette er resultatet i en forskningsstudie av nederlandske forskere på Louis Bolk-instituttet i Maastricht. Deres forskningsresultat er nylig blitt publisert i det anerkjente British Journal of Nutrition. Barn av mødre som drakk økologisk melk hadde i undersøkelsen 36 % lavere forekomst av eksem. Dersom barna fortsetter selv å drikke økologisk melk, viser undersøkelsen at barna får større motstandskraft mot allergi.

Kilde: Veckans Ekolantbruk 19/11-07, Ekologiska Lantbrukarna, Sverige

Les om forskningen på: http://www.louisbolk.org/downloads/1885.pdf
Les mer om saken også på http://www.vg.no/,
http://www1.vg.no/helse/artikkel.php?artid=186336


Tre av fire vil ha mer økomat
En undersøkelse Opinion har gjort for Statens landbruksforvaltning viser at tre av fire nordmenn kan tenke seg å øke forbruket av økologisk mat. Kun én av ti handler ikke økologiske matvarer i dag. Over halvparten sier at det er verdt å betale litt mer for de økologiske varene.

Kilde: www.slf.dep.no, 21/11-07
http://www.slf.dep.no/portal/page?_pageid=53,418236&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=7539&p_d_i=-221&p_d_c=&p_d_v=7539


Rotter velger øko
Tidligere har Zoologisk Have i København rapportert om at apene alltid foretrekker økologiske bananer framfor konvensjonelle. En ny sveitsisk studie viser at også rotter setter pris på økomaten. Den rådende teorien for at økologisk mat generelt inneholder mer antioksydanter og mer sunne og smakfulle fytokjemikalier enn konvensjonell mat, er at planter som dyrkes økologisk produserer med fytokjemikalier for å beskytte seg mot insekter og sykdommer. Sveitsiske og østerrikske forskere la nylig frem resultater av et 21-årig studie på økologisk hveteproduksjon. Som en del av studiet gav de laboratoriedyr kjeks med økologisk dyrket hvete og kjeks med konvensjonelt dyrket hvete. Rottene spiste betydelig mer av de økologiske kjeksene. Dette til tross for at de to hvetevariantene er svært like i kjemisk oppbygging og bakekvalitet.

Kilde: www.gronnhverdag.no, 21/11-07
http://www.gronnhverdag.no/artikkel.php?artikkelid=3380