NYHETSBREV NR 39/07 FRA OIKOS

NYHETSBREV 7. DESEMBER 2007

Gartneri på Jæren kan bli økologisk og klimanøytralt
Kåre Wiig og to andre jærske gartnere planlegger å bygge landets største gartneri i Kviamarka i Hå. Anlegget vil ha så store dimensjoner at det kan rense hele CO2-utslippet fra gigantmeieriet som TINE planlegger på nabotomta. Et forprosjekt er i gang for å se på om anlegget skal bli så stort at det gjør TINES meieri klimanøytralt. Om det skal satses på tomater, agurker eller for eksempel paprika er heller ikke avklart, men målet er at produksjonen skal bli økologisk i tillegg til klimavennlig.

Kilde: Nationen, papirutgave s 8-9, 7/12-07


Økologisk storkjøkken
Mattilsynet har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å vurdere et nasjonalt regelverk for økologi og storkjøkken. En ny EU-forordning på økologiområdet fra 2009 sier at det er nasjonale regler som vil gjelde på dette området. Innspill til Mattilsynet på hvordan dagens ordning fungerer er 20. desember.

Kilde: Nyheter fra Landbruks- og matdepartementet, e-post, 6/12-07


Økologisk kjøpsboom
Norske forbrukere har kjøpt økologiske produkter for drøyt 651 millioner kroner det siste året. Dette er en vekst på 196 millioner kroner, eller 43 % sammenlignet med året før. Det er analyseselskapet AC Nielsen som har gjort undersøkelsen.

Kilde: www.dagligvarehandelen.com, 5/12-07


”Hvor miljøbevist er du selv da?”
Dagens unge har en bevissthet til økologisk mat. Vi fant sitatet fra Jaenette Haley (24), snøbrettkjører fra Bærum på www.tacky.no: - Foruten å være en trofast kildesorterer, har jeg vært vegetarianer i perioder. Sist gang i halvannet år faktisk. Men det holder hardt, for jeg har opptil ti treningsøkter i uka, og da er det tøft å ikke skulle spise kjøtt. Og så er jeg bevisst på å velge økologisk mat, selvfølgelig.

Kilde: www.tacky.no, 7/12-07
http://www.tacky.no/snowboard/artikler/display_article.asp?artikkelID=27501Alternativ julegave: Gi bort et medlemskap i Oikos
Oikos er fellesorganisasjonen for økologiske forbrukere og produsenter. Gi en hyggelig og annerledes julegave til noen du kjenner. Medlemskapet inkluderer blant annet seks nummer av Ren Mat og gir mye nyttig informasjon om økologisk mat og landbruk. Dermed støtter du også arbeidet for sunn, miljøvennlig og dyreetisk landbruksproduksjon! Medlemskap for 2008 koster bare 1 krone dagen (kr 365 for et kalenderår, eller kr 250 kr for pensjonister, studenter og trygdete).

Vi kan sende gavebrev direkte til mottaker, eller til deg som giver. Ta kontakt med oss på tlf 23 10 96 40 eller aina@oikos.no for mer informasjon og innmelding.