NYHETSBREV NR 40/07 FRA OIKOS

NYHETSBREV 14. DESEMBER 2007

Økologisk drift kommer godt ut
Norsk institutt for landbruksforskning, NILF, har foretatt driftsgranskning av melkebruk. Undersøkelsene viser at samdrifter og økologisk drift kommer godt ut. De økologiske brukene som var med i undersøkelsen leverte i gjennomsnitt like mye melk som konvensjonelle bruk. Vederlag til arbeid og egenkapital var 178 700 kr per årsverk for de økologiske brukene, noe som er 15 500 kr mer enn de konvensjonelle.

Kilde: Bondebladet, 13/12-07


Økologisk mat og sunnhet
På den danske nettsida www.okologi.dk kan du lese om økologi og sunnhet, i en artikkel som er oppdatert etter resultater fra nyere forskning. Her står det kort forklart hvilken rolle økologisk mat spiller i forhold til kreft, hyperaktivitet hos barn, pesticidrester og forhold til grunnvann og dyrs helse.

Artikkelen finner du på linken under:
http://www.okologi.dk/Alt_om_%C3%B8kologi/Sundhed_og_ern%C3%A6ring/Sundhed.asp


Synnøve Finden kunne ha blitt økologisk
Investor Ove Gusevik ville gjøre osteselskapet Synnøve Finden økologisk. Gusevik kom inn i selskapet i sommer gjennom selskapet Nordisk Industriutvikling. Gjennom sin partner Petter Stordalen var tanken å vurdere Synnøve Finden som leverandør til Stordalens Choice-hoteller, dersom Synnøve satset på økologisk ost. Både direktør Thorbjørn Graarud og styreleder Svein Sundsbø mente Synnøve Finden ikke kunne være pioner innen økologisk mat og sa nei. Ove Gusevik solgte seg deretter ut av selskapet.

Kilde: www.dagligvarehandelen.com, 12/12-07


Alternativ julegave: Gi bort et medlemskap i Oikos
Oikos er fellesorganisasjonen for økologiske forbrukere og produsenter. Gi en hyggelig og annerledes julegave til noen du kjenner. Medlemskapet inkluderer blant annet seks nummer av Ren Mat og gir mye nyttig informasjon om økologisk mat og landbruk. Dermed støtter du også arbeidet for sunn, miljøvennlig og dyreetisk landbruksproduksjon! Medlemskap for 2008 koster bare 1 krone dagen (kr 365 for et kalenderår, eller kr 250 kr for pensjonister, studenter og trygdete).

Vi kan sende gavebrev direkte til mottaker, eller til deg som giver. Ta kontakt med oss på tlf 23 10 96 40 eller aina@oikos.no for mer informasjon og innmelding.