Berømmer TINE for riktige økologiske skritt

Pressemelding fra Oikos Midt-Norge


Oikos Midt-Norge mener TINE gjorde et veldig betimelig og viktig vedtak på torsdag ved å utvide de økologiske melkeklyngene i Sør-Trøndelag og Nordmøre. Dette er et helt nødvendig første skritt for å øke den økologiske melkeproduksjonen i regionen vår og for å møte økende etterspørsel.

Styret i TINE Midt-Norge vedtok å opprette økoklynger i Tingvoll, Rindal og Surnadal på Nordmøre, og Agdenes, Rissa og Orkdal i Sør-Trøndelag.

– Vi i økomiljøet er veldig glade for det vedtaket som TINE gjorde. Det gir veldig viktige signaler til bønder som sitter på gjerdet om at de nå kan legge om til økologisk. Dessuten trygger økoklyngene økonomien til melkebønder som allerede driver økologisk, uttaler Jon Magne Holten, leder av Oikos Midt-Norge. Oikos – økologisk landslag er interesseorganisasjonen for økologiske produsenter og forbrukere.

– Selv uten markedsføring fra TINE ser en at etterspørselen etter økomelk er i god vekst og det er behov for økt produksjon, sier Holten. Oikos Midt-Norge etterlyser mye mer aktiv markedsføring av økoproduktene fra TINE, på linje med for eksempel Biola, fortsetter han. Så langt har TINEs markedsføring av økomelka vært veldig halvhjertet.

Interessen blant forbrukere for økologisk mat er stigende. Internasjonalt er økologisk mat den sektoren i matbransjen som vokser raskest. Av ulike grunner har utviklingen foreløpig ikke skjedd like fort i Norge. Tegn tyder imidlertid på at også Norge er i startgropa av en stor etterspørselsvekst når det gjelder økologisk mat.

– Omlegging fra konvensjonell til økologisk produksjon gir et mye mer bærekraftig matvaresystem, uttaler Holten. – Enkelt sagt er økologisk matproduksjon bedre for jorda, bedre for miljøet og bedre for helsa til oss som spiser maten.

– TINEs vedtak er et nødvendig bidrag mot å nå regjeringas mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2015. Regjeringas mål er ambisiøst, men det er fullt ut mulig. Det er kun et spørsmål om vilje blant aktørene i mat- og landbruksnæringa, sier Holten.

Ku på Tingvoll gard

For spørsmål og kommentarer, ta kontakt med
Jon Magne Holten, leder av Oikos Midt-Norge, mob 916 98 010.
Inger Lise Ingdal, økologisk melkebonde fra Agdenes, mob 932 65 504
Peder Aasprong, fersk økologisk melkebonde fra Tingvoll, mob 415 17 437