Jordbruksforhandlingene 2006: Ingen grunninvestering på økologisk

Pressemelding fra Oikos 28/4-06


Oikos ser at jordbrukets forhandlere har tatt inn over seg flere av problemstillingene knyttet til økologisk produksjon, og vi ønsker en gjennomgang av de økologiske virkemidlene velkommen. Særlig gledelig er det med økningen i prisnedskrivningen for økologisk korn, støtteberettiget areal for økologiske husdyr og husdyrstøtte for økologiske dyr. Dessverre har ikke jordbrukets forhandlere satt av nødvendige midler til den økologiske satsingen (økning kun med 6 millioner). Dette innebærer at nødvendige tiltak for å bedre produksjon ikke vil kunne bli iverksatt før 2008. Produksjonen vil kunne få et enda større etterslep i forhold til etterspørsel innenfor flere produktgrupper, særlig kjøtt. Oikos mener avtalepartene burde ha tatt høyde for en større ramme på økologisk. Dermed kunne en gjennomgang av virkemidlene ha ført til en umiddelbar satsing. Dette kan nå bli utsatt nok et år.

- Dette er et skritt i riktig retning, men langt fra den grunninvestering som må til for at vi skal kunne ha et landbruk som produserer mat med forskjellige kvaliteter i framtida, sier Per Christian Rålm, daglig leder i Oikos.

Kontakt daglig leder Per Christian Rålm for ytterligere spørsmål, tlf 917 28 038.