Pressemelding fra Oikos: Økosuksess eller stopp for TINE?

I løpet av få dager avgjør hovedstyret i TINE hva som skal være konsernets strategi for økologiske produkter. Det er et spørsmål som angår de fleste forbrukere og mange produsenter i Norge. Oikos, fellesorganisasjonen for økologiske forbrukere og produsenter, utfordrer TINE til å satse langt mer offensivt enn i dag, sier daglig leder Reidar Andestad. - Avgjørende er det at bønder over hele landet får levere økologisk melk og får merpris for melken. For å få flere bønder til å legge om til økologisk drift, må bøndene også få betalt ekstra for melken også under karenstiden.


I følge tall fra TINE så er økologisk lettmelk det eneste ikke smakstilsatte melkeproduktet som for tiden har økt salg. Veksten i år er på 7,3 %. I september var 3,6 % av lettmelken som ble solgt økologisk. En ekspertgruppe i EU slår fast i en rapport at økologisk melk inneholder 60 % mer omega 3 og 20 % mer antioksidanter og vitaminer enn konvensjonell melk. Økomelken er dermed dobbelt så sunn å drikke som konvensjonell melk. - Som et dominerende selskap innen melkeproduksjon har TINE et særlig ansvar med å sikre forbrukerne et bredt sortiment av økologiske melkeprodukter, sier Reidar Andestad.

TINE har hatt suksess med sin økologiske lettrømme som nå har passert en markedsandel på 11 %. Få økologiske produkter i Norge har så langt oppnådd et så høyt salg. Økningen i salget hittil i år er på 14,3 %. Dette viser at TINE her har suksess. Økologisk ost og yoghurt har hittil i år økt salget med ca 37 %. Foreløpig er det kun på ostesiden at TINE er blitt utfordret av Synnøve Finden med en økologisk gardsost. Finden får gode mulighet til å satse på øko-området om TINE nå ikke viser at de vil satse tyngre enn i dag, sier Andestad i Oikos.

Med den veksten som finnes på økologiske varer stilles TINE under press. Interessen for sunn og miljøvennlig mat sikret gjennom økologisk produksjon og øker klart i en rekke land. Det er grunn til å tro at dette bare vil forsterke seg også i Norge, som så langt ligger klart etter produksjon og omsetning i Sverige og Danmark. - Dersom ikke flere aktuelle meieriprodukter blir tilgjengelige i Norge, er det behov for import av dette til Norge. Særlig er det behov for økologisk skummet melk og ekstra lett melk, fløte, flere yoghurtsorter og oster, mener Reidar Andestad.

Etter nullvekst i 2006 er det er gledelig at mange bønder nå legger om til økologisk drift. For å stimulere til ytterligere omlegging er det viktig at TINE vedtar at det betales en merpris også for melken også i karenstiden. Det er positivt at TINE ønsker å styrke veiledningsapparatet, åpne for inntak av økologisk geitemelk til merpris og satse på en ny profil og styrket markedsarbeid. Oikos mener derimot at forbrukerne nå forventer et fullsortiments produktspekter av økologiske produkter. Produksjonsmålet som er foreslått til 6 % i 2012 er for defensivt. Oikos foreslår derfor at Tines målsetningen justeres til 12 % i 2012, sier daglig leder Reidar Andestad.

Oslo 12.11.07
Oikos, Fellesorganisasjonen for økologiske forbrukere og produsenter
Grensen 9b, 0159 Oslo Tlf 23 10 96 40
Kontaktperson Reidar Andestad, daglig leder Tlf 41 27 16 64