Miljøhuset G9 og Gi9

Oikos deler kontorfelleskap med flere ideelle organisasjoner. Til sammen utgjør vi Miljøhuset G9. Her har vi også et konferansesenter som kan leies, og et besøkssenter for grønn insiprasjon; Gi9.


Miljøhuset G9 ligger sentralt i Grensen 9b i Oslo, og består av flere miljø- og utviklingsorganisasjoner.
Følgende organisasjoner holder til her:

I tillegg har vi:

For mer informasjon om Miljøhuset G9, se www.miljohuset-g9.no.

Miljøhuset G9 skilt