Styringsdokumenter for Oikos - Økologisk Landslag

Her finner du viktige styringsdokumenter slik som styreprotokoller, årsmøtereferater, årsplaner og høringsskriv. Du finner også bl.a. prinsipprogram for Oikos og kommunikasjonsstrategi.

Strategiske dokument

Vedtekter for Oikos

Årsplan 2007

Årsmelding 2006 (pdf-fil)

Verv i Oikos 2007

Prinsipprogram: OIKOS i verden

Kommunikasjonsstrategi: Synlig i samfunnet

Informasjonskanaler i OIKOS (sist oppdatert 20/3-06)

OIKOS` strategi for engasjement i Utviklingsland


 

Landsmøtereferater

Landsmøtereferat 2007
Landsmøtereferat 2006
Landsmøteuttalelser 2006
Landsmøtereferat 2005
Landsmøtereferat 2004


 

Styremøter

Kalender for styremøter


Aktivitetsfondet 2007

Les mer om ordningen, last ned søknadsskjema og se hvem som har fått midler pr 30/6-07.


 

Årsmeldinger for region- og lokallag

Oikos Rogaland: Årsmelding 2006 og handlingplan 2007

Oikos Midt-Norge: Årsmelding 2006