Styremøter og andre samlinger for tillitsvalgte

Oversikten under viser når styremøter og andre samlinger er planlagt.

Datoene kan endres, også på kort varsel, så ta datoene med forbehold og hør med administrasjonen hvis dere ønsker siste nytt.

2007

 22.  Januar  Styremøte  Oslo
 27.  Februar  Styremøte   Oslo 
 22.  Mars  Styremøte  Bodø
 23.-25.  Mars  Landsmøte  Bodø
 19.   April  Styremøte  Oslo
 14.-15.  Juni   Styremøte  Oslo
 14.-16.  September  Styremøte  Ørlandet 
 2.  November  Styremøte  Oslo
 3.-4.  November  Samling for tillitsvalgte  Oslo
 ?  Desember  Styremøte (telefonmøte)   


2008 (foreløpig oversikt)

 4.-6.  April  Landsmøte  Rogaland