Økobonde-i-butikk og Coop 80-i-08

Oikos har drevet med ”økobonde-i-butikk” (demo i butikk) siden 2001. ”Økobonde-i-butikk” går ut på at en person som kan mye om økologisk landbruk og som er kurset for å ha demo i butikk, viser fram butikkens økologiske sortiment, deler ut smaksprøver og snakker med interesserte kunder. Prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger av butikker som har hatt besøk. Senhøsten 2004 begynte Oikos et samarbeid med SPOR andelslag ved oppstarten av deres prosjekt på Innlandet, og dette samarbeidet ble senere utvidet til Østlandet og Rogaland.

SPOR-prosjektet ble opprettet av SPOR andelslag i 2004 og gikk, kort fortalt, ut på å øke salget av økologiske grønnsaker ved å sette i gang en rekke tiltak som å merke varer med egne merker (etiketter med navn og bilde av produsent), tydelige plakater i butikk, tett oppfølging av leveranser og samarbeid med Oikos om demo i butikk. Prosjektet har kunnet vise til flotte salgsresultater.
Nå er disse prosjektene videreført i et større prosjekt i fellesskap med Coop og deres største leverandører av økologiske varer. Bakgrunnen for det nye prosjektet er inngåelse av såkalte helkjedeavtaler mellom Coop og deres leverandører, henholdsvis Tine, Gilde, Prior, Sunt & Godt (brød) og Coops leverandører av frukt og grønt, representert ved SPOR andelslag. Gjennom helkjedeavtalene har Coop og de andre aktørene fått bevilget midler fra Statens landbruksforvaltning (SLF) til tiltak som skal bidra til at flere økologiske produkter kommer fra produsent til forbruker. Alle aktører har behov for aktivitet ute i butikk og ønsker bl.a. å bruke ”økobonde-i-butikk” som et viktig virkemiddel for å øke salg. For å utnytte dette best mulig, samkjøres markedsaktivitetene i et fellesprosjekt som Oikos leder på vegne av deltakerne.

Prosjektet har fått navnet ”80 i ’08”, og spiller på målsettingen om å nå en omsetning av økologiske ferskvarer (meieri, frukt og grønt, brød, egg og kjøtt) i deltakende butikker på 80 millioner i 2008. Omsetningen i 2005 var på ca 24 millioner. Dette er et stort og ambisiøst økologiprosjektet og har blitt omtalt flere ganger både i Nationen og i bransjeavisen Dagligvarehandelen.

Målgruppe: Coop Mega skal være den primære kanalen. Prosjektet vil iverksette tiltak i ca 50 nye butikker pr. år.

Tiltak: Prosjektet skal gi Coop Mega-butikker hjelp til å bygge markedet for økologiske produkter gjennom å utvikle og tilby profileringsmateriell, støtte kampanjer, gjennomføre demonstrasjoner av produkter og tilby opplæring til butikkansatte. Det er allerede blitt arrangert eget økologikurs på vårens samlinger for frukt-og grøntsjefene i Coop Mega i hele landet. Prosjektet vil videre bistå med sortimentsoppfølging, levering, space, prisoppfølging og eksponering i butikk. Prosjektet vil også arbeide mot produsenter og leverandører for å sikre Coop tilgang på produkter. Det forventes knapphet på produkter de kommende år.

Demo også i andre butikker.

I tillegg til demoene i Coop, vil Oikos følge opp butikker i andre kjeder, fortrinnsvis NorgesGruppen.

Prosjektleder: Kersti Mathiassen, Oikos
Tlf 23 10 96 43
E-post: kersti@oikos.no