Prosjekter i Oikos

Under følger en oversikt over de viktigste prosjektene Oikos selv er ansvarlig for, eller er aktiv deltaker i. I tillegg deltar Oikos i en rekke prosjekter ved deltakelse i styringsgrupper, referansegrupper, arbeidsgrupper etc.


Festivalprosjekt

Prosjektleiar Idun B. Leinaas

 

Fleire festivalar tok i 2006 kontakt med Oikos for å få hjelp til å ha økologisk mat på deira arrangement, og dette har Oikos tatt konsekvensane av. Koplinga mellom kulturarrangement og servering av økologisk mat vert gjennomgåande sett på som positivt av festivaldeltakarar.

Les mer her.


Utviklingsprosjekt i Zambia, sørlige Afrika

Prosjektleder Maiken Pollestad Sele

 

I perioden mars 2006 - februar 2007 gjennomføte Oikos et pilotprosjekt med spesiell fokus på økologisk bomull. Prosjektet er blitt videreført i 2007 og fortsetter i 2008 med støtte fra Norad, Forum for Utvikling og Miljø og Solidaridad (Holland).  Oikos jobber i forbindelse med prosjektet også med bevisstgjøring av forbrukere i Norge når det gjelder økologiske tekstiler.
Les mer her.


Fellesprosjekt ”80i08” og Økobonde-i-butikk:

Prosjektleder Kersti Mathiassen

Disse prosjektene er Oikos sin markedssatsing for å bedre utvalget og synlighet av økoprodukter i dagligvarehandelen.

Les mer her.


Andelslandbruk/CSA

Et prosjekt av Norges Vel i samarbeid med SIFO, Grønn Hverdag og Oikos.

Les mer her.


Øyafestivalen: Økorock – økologisk mat til rockere

For femte år på rad serverer Øyafestivalen, i samarbeid med Oikos, økologisk mat til publikum, frivillige, ansatte og artister.

Les mer her.