Velkommen til Ås Økolag

Ås Økolag er et lokallag av Oikos - Økologisk Landslag. Vi har medlemmer på UMB, Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet.Vi vil med tiden legge over våre egne nettsider til denne nettadressen. I mellomtiden finner du oss på

http://student.umb.no/~oikos/