Region- og lokallag i Oikos

Oikos har åtte regionlag som dekker hele landet. I tillegg har vi mange aktive lokallag. I venstre marg finner du link til våre region- og lokallag som har egne nettsider.

Regionlag

Regionlagene skal være et bindeledd mellom lokallagene og koordinere aktiviteten i regionen. Regionlagene skal samarbeide med andre naturlige aktører slik som Fylkesmannens landbruksavdelinger, forsøksringer og bedrifter. Regionlagene skal sikre regional påvirkning i Oikos.

Oikos har følgende regionlag:

 Oikos Nord  Finnmark, Troms, Nordland   www.oikos.no/nord
 Oikos Midt-Norge

 Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,
 Møre og Romsdal

 www.oikos.no/midtnorge 

 Oikos Vest  Sogn og Fjordane, Hordaland

 www.oikos.no/vest

 Oikos Rogaland  Rogaland  www.oikos.no/rogaland
 Oikos Agder  Aust-Agder, Vest-Agder  www.oikos.no/agder
 Oikos Vetebu  Vestfold, Telemark, Buskerud  www.oikos.no/vetebu
 Oikos Innlandet  Hedmark, Oppland  www.oikos.no/innlandet
 Oikos Øst  Oslo, Akershus, Østfold  www.oikos.no/ost


For kontaktinformasjon til regionlag, se her.


Lokallag

Oikos har lokallag spredt over hele landet. Lokallagene er delt inn geografisk etter postnummer. Som medlem blir man automatisk tildelt lokallag. Imidlertid kan man også registrere seg spesielt som urtemedlem. Oikos har enkelte steder egne urte-lokallag. Som registrert urtemedlem blir du da tildelt et urte-lokallag såfremt det finnes et i ditt område.

Lokallagene er basert på frivillig innsats og skal være en lokal møteplass for produsenter/forbrukere. Lokale arrangementer, lokal medlemsverving, informasjon til lokalmiljøet, kurs etc er oppgaver lokallagene skal stå for.

For kontaktinformasjon til lokallag, se her.

For oversikt over geografisk plassering av lokallag, se her.